Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

OSTATNIA EDYCJA STUDIÓW

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy jako nauczyciel w placówkach przedszkolnych i szkołach podstawowych w klasach I-III. Adresatami studiów są absolwenci studiów minimum pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne. Jeżeli kandydat nie posiada przygotowania pedagogicznego rozpoczęcie studiów jest możliwe pod warunkiem podjęcia nauki na kierunku podyplomowym przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela.

Planowane zakończenie studiów: 30.06.2020

Po 1 października 2019 r. kwalifikacje będą nadawały tylko studia jednolite magisterskie, trwające co najmniej 10 semestrów. Studia rozpoczęły się w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 i są prowadzone według starych zasad.

Nabór trwa do końca października 2019 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Forma: studia kwalifikacyjne

Czas trwania: 3 semestry/ 1 rok

Czesne za semestr: 1250 zł

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Zarezerwuj miejsce ONLINE w 5 minut!

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

OSTATNIA EDYCJA STUDIÓW

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy jako nauczyciel w placówkach przedszkolnych i szkołach podstawowych w klasach I-III. Adresatami studiów są absolwenci studiów minimum pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne. Jeżeli kandydat nie posiada przygotowania pedagogicznego rozpoczęcie studiów jest możliwe pod warunkiem podjęcia nauki na kierunku podyplomowym przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela.

Planowane zakończenie studiów: 30.06.2020

Po 1 października 2019 r. kwalifikacje będą nadawały tylko studia jednolite magisterskie, trwające co najmniej 10 semestrów. Studia rozpoczęły się w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 i są prowadzone według starych zasad.

Nabór trwa do końca października 2019 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Forma: studia kwalifikacyjne

Czas trwania: 3 semestry/ 1 rok

Czesne za semestr: 1250 zł

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Zarezerwuj miejsce ONLINE w 5 minut!