dr Renata Spyrka-Chlipała – Koordynator studiów podyplomowych Wydział Pedagogiki

Dr nauk społecznych, specjalista pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji oraz pracy socjalnej. Ukończone studia magisterskie za zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i społeczno-opiekuńczej w Akademii Ignatianum w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych: Studium Teologii Rodziny – UPJP2, Informatyka z administracją sieciami – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Doradztwo Europejskie – Akademia Ignatianum w Krakowie. Wieloletni członek Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia w Instytucie Nauk o Wychowaniu Akademii Ignatianum w Krakowie oraz kierownik praktyk studenckich dla kierunku praca socjalna.  Wieloletni współpracownik w zakresie prowadzonych szkoleń i wykładów w Małopolskim Centrum Edukacji i Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Współpracuje z różnymi placówkami z zakresu opieki i wychowania oraz pracy socjalnej. Jej główne zainteresowania to: opieka nad dzieckiem i rodziną, geragogika, praca socjalna oraz zagadnienia związane z wychowaniem obywatelskim. Autorka artykułów naukowych oraz redaktor publikacji z zakresu opieki i wychowania oraz pracy socjalnej.

Powiększ czcionkę
Wysoki kontrast