Szkolenia

wsa stalowa wola

 Szanowni Państwo

w imieniu zespołu projektu „WSA łączy – program zwiększania dostępności Wyższej Szkoły Administracji”  realizowanego przez Wyższą Szkołę Administracji pragniemy  zaproponować Państwu bezpłatne  szkolenia poświęcone dostępności uczelni dla osób z  niepełnosprawnościami. Tematyka kursów dotyczy wielu aspektów wspierania studentów z niepełnosprawnościami w procesie edukacyjnym.

Tematyka szkoleń dla pracowników naukowych/dydaktycznych, administracyjnych oraz kadry zarządzającej Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej oraz Filii w Stalowej Woli 

 • “Niezależne życie-dostępność w świetle Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawościami i prawodawstwa krajowego. Labolatorium niepełnosprawności”” – wsparcie skierowane jest do 20 osób – wsparcie skierowane jest do 20 osób – 16 godzin zajęć.
 • “Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów i kandydatów na studia z zaburzeniami psychicznymi” – wsparcie skierowane jest do 20 osób – 6 godzin zajęć.

Biuro Projektu:
„WSA łączy – program zwiększania dostępności Wyższej Szkoły Administracji”
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Plac Marcina Lutra 7, 43-300 Bielsko-Biała, pokój 4
Wyższa Szkoła Administracji w Stalowej Woli, ul. Wojska Polskiego 4a, 37-450 Stalowa Wola, pokój16

tel. 33 815 11 07 e-mail: bon@wsa.bielsko.pl  www.wsa.bielsko.pl

Szkolenia realizowane są przez Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej  w ramach projektu „WSA łączy – program zwiększania dostępności Wyższej Szkoły Administracji”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Rekrutacja na szkolenia rozpoczyna się od 20 marca 2023 r. i potrwa do  31 marca 2023 r.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie WSA łączy – program zwiększenia dostępność Wyższej Szkoły Administracji

Załącznik nr 1 formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 deklaracja udziału w projekcie

Załącznik nr 3 oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 4 oświadczenie uczestnika projektu (RODO)

Załącznik nr 5 status uczestnika projektu

wsa stalowa wola

wsa stalowa wola

Szanowni Państwo

Komisja Rekrutacja uruchomiła dodatkowo w dniach od 2 do 10 września 2021r. rekrutacje na szkolenia dla pracowników naukowych/dydaktycznych, administracyjnych oraz kadry zarządzającej Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej oraz Filii w Stalowej Woli

Zachęcamy do zapisu na szkolenia.

 • „Obsługa Klienta z niepełnosprawnością obsługa bez barier” – wsparcie skierowane jest do 24 osób – 5 godzin zajęć (szkolenie on-line)
 • „Etykieta wobec osób z niepełnosprawnościami” – wsparcie skierowane jest do 20 osób – 6 godzin zajęć  (szkolenie on-line)
 • „Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością zasady tworzenia warunków kształcenia” – wsparcie skierowane jest do 20 osób – 6 godzin zajęć (szkolenie on-line)
 • „Kurs polskiego języka migowego PJM” – wsparcie skierowane jest do 12 osób – 80 godzin zajęć (szkolenie stacjonarne)

Zanonimizowana lista osób zakwalifikowanych na szkolenia została zamieszczona poniżej.

Dodatkowa rezerwowa lista osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach

wsa stalowa wola

Szanowni Państwo

Decyzją Komisji Rekrutacyjnej do projektu „WSA łączy – program zwiększania dostępności Wyższej Szkoły Administracji”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój zostało zakwalifikowanych 28 osób (22K, 6M). Zanonimizowana lista osób zakwalifikowanych w podziale na kadrę administracyjną/zarządzającą/dydaktyczną została zamieszczona poniżej. Osoby, które nie zakwalifikowały się do udziału w szkoleniach zostały wpisane na listę rezerwową.

Lista osób z kadry administracyjnej_zarządzającej_dydaktycznej zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach

Rezerwowa lista osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach

wsa stalowa wola

Szanowni Państwo

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników naukowych/dydaktycznych, administracyjnych oraz kadry zarządzającej Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej oraz Filii w Stalowej Woli została przedłużona do 02 lipca 2021r.
Zachęcamy do zapisu na szkolenia.

 • „Obsługa Klienta z niepełnosprawnością obsługa bez barier” – wsparcie skierowane jest do 24 osób – 5 godzin zajęć.
 • „Etykieta wobec osób z niepełnosprawnościami” – wsparcie skierowane jest do 20 osób – 6 godzin zajęć.
 • „Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością zasady tworzenia warunków kształcenia” – wsparcie skierowane jest do 20 osób – 6 godzin zajęć.
 • „Kurs polskiego języka migowego PJM” – wsparcie skierowane jest do 12 osób – 80 godzin zajęć.
wsa stalowa wola

Szanowni Państwo

w imieniu zespołu projektu „WSA łączy – program zwiększania dostępności Wyższej Szkoły Administracji”  realizowanego przez Wyższą Szkołę Administracji pragniemy  zaproponować Państwu bezpłatne  szkolenia poświęcone dostępności uczelni dla osób z  niepełnosprawnościami. Tematyka kursów dotyczy wielu aspektów wspierania studentów z niepełnosprawnościami w procesie edukacyjnym.

Tematyka szkoleń dla pracowników naukowych/dydaktycznych, administracyjnych oraz kadry zarządzającej Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej oraz Filii w Stalowej Woli 

 • “Obsługa Klienta z niepełnosprawnością obsługa bez barier” – wsparcie skierowane jest do 24 osób – 5 godzin zajęć.
 • “Etykieta wobec osób z niepełnosprawnościami” – wsparcie skierowane jest do 20 osób – 6 godzin zajęć.
 • “Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością zasady tworzenia warunków kształcenia” – wsparcie skierowane jest do 20 osób – 6 godzin zajęć.
 • “Kurs polskiego języka migowego PJM” – wsparcie skierowane jest do 12 osób – 80 godzin zajęć.

Biuro Projektu:
„WSA łączy – program zwiększania dostępności Wyższej Szkoły Administracji”
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Plac Marcina Lutra 7, 43-300 Bielsko-Biała, pokój 4
Wyższa Szkoła Administracji w Stalowej Woli, Aleje Jana Pawła II 25a, 37-450 Stalowa Wola, pokój 002

tel. 33 815 11 07
e-mail: bon@wsa.bielsko.pl  www.wsa.bielsko.pl

Szkolenia realizowane są przez Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej  w ramach projektu „WSA łączy – program zwiększania dostępności Wyższej Szkoły Administracji”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Rekrutacja na szkolenia rozpoczyna się 31 maja 2021 r. i potrwa do 10 czerwca 2021 r

wsa stalowa wola