Oferta edukacyjna – studia II stopnia

Administracja

NIESTACJONARNE

wsa stalowa wola przerwa 1
Koszt studiów: 2100 zł – semestr
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Specjalności:

 • Administracja bezpieczeństwa
 • Administracja ochrony środowiska
 • Administracja publiczna
 • Administracja skarbowa
Koszt studiów: 2450 zł – semestr
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

Pedagogika

NIESTACJONARNE

wsa stalowa wola przerwa 1
Koszt studiów: 2100 zł – semestr
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Specjalności:

 • Integracja sensoryczna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
 • Terapia zajęciowa i arteterapia
Koszt studiów: 2450 zł – semestr
Czas trwania: 2lata (4 semestry)
Specjalności:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
 • Pedagogika starzenia się (geragogika)
 • Terapia zajęciowa i arteterapia
 • Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej z językiem niemieckim
 • Diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii SI w placówce oświatowej
 • Terapia pedagogiczna z rewalidacją
 • Doradztwo zawodowe i personalne