dr Danuta Jankowska

 

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogiki, pedagog specjalny w zakresie tyflopedagogiki, surdopedagogiki, logopedii, pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną. Od 2007 roku do 2020 roku wicedyrektor, pedagog szkolny i logopeda w szkole podstawowej. W latach 2007 do nadal pracownik naukowy, współpracujący z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach oraz Wyższą Szkołą Administracji w Bielsku Białej. Autorka publikacji dotyczących dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak również obszaru problemów związanych z funkcjonowaniem społecznym młodych ludzi z niepełnosprawnością intelektualną. Interesuje się między innymi zagadnieniami obejmującymi szeroko pojęte przyczyny zaburzeń rozwoju mowy małego dziecka. Obecnie Dyrektor Przedszkola Terapeutycznego „Słoneczna Kraina” w Cieszynie.

 

Powiększ czcionkę
Wysoki kontrast