Opłaty za studia

Opłaty za studia

wsa stalowa wola przerwa 1

Czesne za rok akademicki dla studentów studiów I stopnia wynosi:
– studia niestacjonarne – 4.200,-zł (2.100,-zł za semestr).
Przy płatności na 10 rat 4.300,-zł (10 x 430,-zł)

Czesne za rok akademicki dla studentów studiów II stopnia wynosi:
– studia niestacjonarne – 4.500,-zł (2.250,-zł za semestr).
Przy płatności na 10 rat 4.600,-zł  (10 x 460,-zł)

Czesne za rok akademicki dla studentów studiów I stopnia wynosi:
– studia niestacjonarne – 4.200,-zł (2.100,-zł za semestr).
Przy płatności na 10 rat 4.300,-zł (10 x 430,-zł)

Czesne za rok akademicki dla studentów studiów II stopnia wynosi:
– studia niestacjonarne – 4.500,-zł (2.250,-zł za semestr).
Przy płatności na 10 rat 4.600,-zł  (10 x 460,-zł)

 

Czesne za rok akademicki dla studentów studiów I stopnia wynosi:
– studia niestacjonarne – 4.200,-zł (2.100,-zł za semestr).
Przy płatności na 10 rat 4.300,-zł (10 x 430,-zł)

Możliwe zniżki:

 • 60% zniżki przy zapisie na drugi kierunek studiów licencjackich
 • 30% zniżki na studia podyplomowe dla studentów studiów magisterskich rozpoczynających studia podyplomowe najpóźniej w 4 semestrze studiów drugiego stopnia
 • 5% zniżki dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny
 • 50% zniżki czesnego za każdy drugi semestr nauki w roku akademickim w WSA dla każdej z osób, których członek rodziny (ojciec/matka/córka/syn/siostra/brat/żona/mąż) jest aktualnie studentem lub słuchaczem Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej
 • Druga specjalność na kierunkach studiów I i II stopnia – (po uzyskaniu uprzedniej zgody Rektora) bezpłatnie.
 • Dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego (studia licencjackie) – wpisowe zaliczamy na poczet czesnego za drugi semestr

Możliwe zniżki dla słuchaczy studiów podyplomowych:

 • 20 % zniżki dla absolwentów Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej
 • 30% zniżki dla słuchaczy kierunków studiów podyplomowych, którzy równocześnie studiują w WSA na studiach II stopnia w roku akademickim 2020/2021
 • 30% zniżki za każdy tańszy kierunek dla słuchaczy, którzy rozpoczęli więcej niż jeden kierunek jednocześnie
 • Jeżeli w uczelni studiuje więcej niż jedna osoba z rodziny (członek rodziny), czesne obniża się o 25% za semestr dla każdej osoby.
 • 5% zniżki dla studentów posiadających Kartę Dużej Rodziny

Masz pytania?

Dział Finansowy
Wtorek, Środa, Czwartek.: 10:00-15:00
Piątek: 14:00-18:00

Sobota zjazdowa: 8.00-13.00

Tel.: 33 815 11 07 wew. 3
Email: finanse@wsa.bielsko.pl

 

Powiększ czcionkę
Wysoki kontrast