Pomoc materialna

Pomoc materialna dla studentów

Stypendium socjalne przyznawane jest na każdy semestr.

Może o niego ubiegać się student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu.

Maksymalna kwota dochodu netto na jednego członka rodziny – 1051,70 zł

Wniosek należy złożyć na profilu Studenta, natomiast wymagane oświadczenia/ załączniki do stypendium składamy osobiście w Dziekanacie.

Wartość stypendium w roku akademickim 2021/2022 (miesięcznie):
I próg 900,- zł 
II próg 700, – zł
III próg 500,- zł

Kwoty mogą ulec zmianie w zależności od ilości złożonych wniosków.

Obsługa finansowa stypendiów:

Środa, Czwartek, Piątek: 12:00-16:00
Plac Marcina Lutra 7
pok. nr 23f (II piętro)
43-300 Bielsko-Biała

E-mail: finanse@wsa.bielsko.pl

Termin składania wniosków w sem. zimowym: 04.10-30.10.2021 r.
Termin składania wniosków w sem. letnim: 01-31.03.2022 r.

tel. 33 815 11 07 wew. 3

wsa stalowa wola przerwa 1

Do pobrania:

O pomoc materialną mogą się ubiegać studenci wyłącznie studiów licencjackich, magisterskich, jednolitych magisterskich.
W roku akademickim 2021/2022 wnioski należy składać przez konto Studenta w Wirtualnym Dziekanacie.
Zwracamy się z prośbą o dokładne zapoznanie się z regulaminem przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy materialnej.

 

Powiększ czcionkę
Wysoki kontrast