dr Grzegorz Odoj, prof. UŚ

etnolog i antropolog kulturowy, pedagog. Zasadniczy nurt jego zainteresowań to antropologia miasta, współczesne zjawiska społeczno-kulturowe (zwłaszcza problematyka przemian deindustrializacyjnych, społeczna świadomość postprzemysłowych zbiorowości miejskich Górnego Śląska, problemy rewitalizacji obszarów poprzemysłowych), tożsamość kulturowa społeczności lokalnych, edukacja regionalna, wielokulturowa i międzykulturowa oraz problemy integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami.  Prowadził liczne badania terenowe na Górnym i Dolnym Śląsku, na Podlasiu, w Małopolsce i na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Autor blisko dwustu publikacji naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych, w tym monografii, artykułów, redakcji i pozycji o charakterze podręcznikowym. Współtwórca programów kursów i warsztatów dla nauczycieli szkół podstawowych i liceum z zakresu edukacji regionalnej, wielokulturowej oraz międzykulturowej, które realizuje w ośrodkach doskonalenia i doradztwa zawodowego nauczycieli na terenie całego kraju. Recenzent wydawnictw i projektów z zakresu edukacji regionalnej. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz upowszechniania nauki i oświaty oraz pracę społeczną.

Powiększ czcionkę
Wysoki kontrast