dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski, prof. WSA – Przewodnicząca Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Doktoryzowała się i habilitowała w Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Nauk Społecznych, dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: pedagogika oraz sztuka. Od 1981-2017 pracownik  UŚ a następnie ( od 2017  do nadal) nauczyciel akademicki WSA w Bielsku Białej. W okresie pracy akademickiej  trzykrotnie pełniła funkcje prodziekana, członek wielu komisji senackich UŚ. Odznaczona m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Aktywna w środowisku społecznym,  była kandydatką do Parlamentu Polskiego.

Dorobek naukowy stanowią prace z zakresu pedagogiki ogólnej, pedeutologii, sztuki w kontekście interdyscyplinarnym: Monografie  autorskie- 4,  monografie współautorskie – 2.  Prace zbiorowe  monograficzne pod redakcją – 12, Artykuły w czasopismach krajowych i zagranicznych ok. 200. Skrypty i podręczniki 2. Liczne recenzje wydawnicze, w tym 3  płyt CD. Pięciokrotnie pełniła funkcję recenzenta przewodów habilitacyjnych zagranicznych oraz          dwukrotnie krajowych. Recenzent publikacji przewodowych 13. razy Wypromowała trzech doktorów, kolejne w realizacji. Założyła czasopismo akademickie o zasięgu międzynarodowym pt. Studia Artystyczne  w którym pełniła funkcję red. naczelnej (UŚ Katowice), także redaktor naczelna wielotomowej publikacji, pt. Wartości w muzyce, opublikowano 7 tomów. Nadal prowadzi gościnne wykłady w ośrodkach krajowych (Rzeszów, Wrocław, Łódź, Lublin, Kraków, Katowice, Gdańsk)  oraz w uczelniach zagranicznych: m.in. Kijów, Daugavpils ( Łotwa), Brno, Presov,  Ostrava. Wypromowała trzech doktorów, kolejne w realizacji. Członek Polskiej Sekcji PAN o. Cieszyn.

Powiększ czcionkę
Wysoki kontrast