Biuro Osób Niepełnosprawnych

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku – Białej po otrzymaniu środków w ramach projektu pt.: „WSA łączy – program zwiększenia dostępności Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych podjęła rozmaite działania, mające na celu przystosowanie Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyrównanie ich szans edukacyjnych.

W ramach projektu zostało utworzone Biuro Osób Niepełnosprawnych w styczniu 2021 r., które kontynuuje działalność na rzecz studentów niepełnosprawnych. Współpracuje z władzami Uczelni na rzecz zwiększania dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zadaniem Biura jest udzielanie pomocy i wparcia studentom niepełnosprawnym zarówno w sprawach związanych z kształceniem jak i integracją w środowisku akademickim. Ponadto Biuro podejmuje działania mające na celu podniesienie kwalifikacji studentów na rynku pracy.

Biuro poszukuje wspólnych optymalnych rozwiązań w zakresie:

 • zmiany uregulowań prawnych
 • wsparcia finansowego (stypendia dla osób niepełnosprawnych)
 • pomocy Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych przy rozwiązywaniu indywidualnych problemów osób niepełnosprawnych
 • likwidowania barier architektonicznych
 • zakup sprzętu i oprogramowania specjalistycznego, ułatwiającego edukację osobom z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi
 • zwiększania świadomości pracowników uczelni i studentów pełnosprawnych, zmiany ich stosunku do osób niepełnosprawnych oraz łamania stereotypów

Dyżury Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych w Wyższej Szkole Administracji Filia w Stalowej Woli

Rok 2022

 • 06.01.2022-08.01.2022
 • 18.01.2022-20.01.2022
 • 16.02.2022-18.02.2022
 • 23.02.2022-25.02.2022
 • 14.03.2022-16.03.2022
 • 30.03.2022-01.04.2022
 • 20.04.2022-22.04.2022
 • 26.04.2022-28.04.2022
 • 12.05.2022-14.05.2022
 • 30.05.2022-01.06.2022
 • 09.06.2022-11.06.2022
 • 20.06.2022-22.06.2022
 • 11.07.2022-13.07.2022
 • 03.08.2022-05.08.2022
 • 23.08.2022-25.08.2022
 • 29.08.2022-31.08.2022
 • 07.09-2022-09.09.2022
 • 27.09.2022-29.09.2022
 • 11.10.2022-13.10.2022
 • 02.11.2022-04.11.2022
 • 23.11.2022-25.11.2022
 • 28.11.2022-30.11.2022
 • 07.12.2022-09.12.2022
 • 28.12.2022-30.12.2022

Rok 2023

 • 30.01.2023-01.02.2023
 • 8.02.2023-10.02.2023
 • 20.02.2023-22.02.2023
 • 27.02.2023-01.03.2023
 • 21.03.2023-23.03.2023
 • 28.03.2023-30.03.2023

Kontakt

wsa stalowa wola przerwa 1

Adres:
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Plac Marcina Lutra 7
pok. nr 4 (parter)
43-300 Bielsko-Biała

E-MAIL:
bon@wsa.bielsko.pl
TELEFON:
33 815 11 07 wew. 2

GODZINY PRACY:
pon.-pt.: 08:00-16:00

Powiększ czcionkę
Wysoki kontrast