Oferta edukacyjna – studia I stopnia

Administracja

NIESTACJONARNE

wsa stalowa wola przerwa 1
Koszt studiów: 2300 zł – semestr
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Specjalności:

 • Administracja bezpieczeństwa
 • Administracja ochrony środowiska
 • Administracja publiczna
 • Administracja skarbowa
Koszt studiów: 2450 zł – semestr
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

Bezpieczeństwo wewnętrzne

NIESTACJONARNE

Koszt studiów: 2300 zł – semestr
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Specjalności:

 • Cyberbezpieczeństwo
 • Formacje policyjne
 • Kryminologia i kryminalistyka
 • Ochrona osób i mienia
 • Zarządzanie kryzysowe

Pedagogika

NIESTACJONARNE

wsa stalowa wola przerwa 1
Koszt studiów: 2300 zł – semestr
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Specjalności:

 • Pedagogika opiekuńcza – wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka uzależnień
 • Pedagogika starzenia się (geragogika)
 • Terapia zajęciowa i arteterapia
 • Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej z językiem niemieckim
Koszt studiów: 2450 zł – semestr
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Specjalności:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
 • Pedagogika starzenia się (geragogika)
 • Terapia zajęciowa i arteterapia
 • Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej z językiem niemieckim
 • Diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii SI w placówce oświatowej
 • Terapia pedagogiczna z rewalidacją
 • Doradztwo zawodowe i personalne

Zarządzanie

NIESTACJONARNE

wsa stalowa wola przerwa 1
Koszt studiów: 2300 zł – semestr
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Specjalności:

 • Zarządzanie w administracji
 • Zarządzanie w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi