PRAKTYKI STUDENCKIE

Praktyki zawodowe - informacje, plany, dokumenty​

  • Administracja
  • Pedagogika
  • Fizjoterapia
  • Studia Podyplomowe

Strona w budowie

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna - II i III rok, studia I stopnia

Porozumienie w sprawie praktyki (doc) »

PLAN PRAKTYK z podziałem na praktyki modułowe PWiP - 1 st (pdf) »
PLAN PRAKTYK z podziałem na praktyki modułowe PWiP- 1 st (docx) »

SEM. III PLAN PRAKTYKI obserwacyjna PPP 30 h - PWiP (pdf) »
SEM. III PLAN PRAKTYKI obserwacyjna PPP 30 h - PWiP (doc) »
SEM. IV PLAN PRAKTYKI obserwacyjna 60 h - PWiP (pdf) »
SEM. IV PLAN PRAKTYKI obserwacyjna 60 h - PWiP (doc) »
SEM. III - lic. PWiP (pdf) »
SEM. III - lic. PWiP (docx) »
SEM. IV - lic. PWiP - PRZEDSZKOLE I SZKOŁA (pdf) »
SEM. IV - lic. PWiP - PRZEDSZKOLE I SZKOŁA 60H (docx) »
SEM. V i VI - lic. PWiP - metodyczna PRZEDSZOLE (30) I SZKOŁA (40) (pdf) »
SEM. V i VI- lic. PWiP -metodyczna PRZEDSZOLE (30) I SZKOŁA (40) (docx) »
SEM. V i VI  - plan praktyka zawodowa - metodyczna 30+40h (pdf) »
SEM. V i VI PLAN PRAKTYKI zawodowa - metodyczna 30+40h (doc) »

Terapia zajęciowa i arteterapia - studia II stopnia

Porozumienie w sprawie praktyki (doc) »

Plan praktyki TZiA (doc) »
Plan praktyki TZiA (pdf) »

SEM. I TZiA - praktyka obserwacyjna (doc) »
SEM. I TZiA - praktyka obserwacyjna (pdf) »
SEM. II TZiA - praktyka asystencka (doc) »
SEM. II TZiA- praktyka asystencka (pdf) »
SEM. III i IV TZiA- praktyka asystencko-pedagogiczna, uczestnicząca (doc) »
SEM. III i IV TZiA- praktyka asystencko-pedagogiczna, uczestnicząca (pdf) »
TZiA II st. - plan praktyk (doc) »
TZiA II st. - plan praktyk (pdf) »

Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą - studia II stopnia

Porozumienie w sprawie praktyki (doc) »

Plan praktyk z podziałem TPzEW- II st. (docx) »
Plan praktyk z podziałem TPzEW- II st. (pdf) »

DOKUMENTACJA - III i IV sem. praktyka metodyczna TPzEW (docx) »
DOKUMENTACJA - III i IV sem. praktyka metodyczna TPzEW (pdf) »

SEM. III PLAN PRAKTYKI Praktyka zawodowa - obserwacyjno-metodyczna 60h (doc) »
SEM. III PLAN PRAKTYKI Praktyka zawodowa - obserwacyjno-metodyczna 60h (pdf) »
SEM. IV PLAN PRAKTYKI Praktyka zawodowa - obserwacyjno-metodyczna 30h (doc) »
SEM. IV PLAN PRAKTYKI Praktyka zawodowa - obserwacyjno-metodyczna 30h (pdf) »

Pedagogika wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna - studia II stopnia

Porozumienie w sprawie praktyki (doc) » 

Plan praktyk z podziałem PWiTP- II st. (docx) » 
Plan praktyk z podziałem PWiTP- II st. (pdf) » 

SEM. I PWiTP - praktyka obserwacyjna (docx) » 
SEM. I PWiTP - praktyka obserwacyjna (pdf) » 
SEM. II i IV PWiTP - praktyka asystencka (docx) » 
SEM. II i IVPWiTP - praktyka asystencka (pdf) » 

SEM. I PLAN PRAKTYKI PWiTP obserwacyjnej 30 h (doc) » 
SEM. I sem. PLAN PRAKTYKI PWiTP obserwacyjnej 30 h (pdf) » 
SEM. II PLAN PRAKTYKI PWiTP - praktyka asystencko - pedagogiczna metodyczna 75 h (doc) »
SEM. II PLAN PRAKTYKI PWiTP - praktyka asystencko - pedagogiczna metodyczna 75 h (pdf) »
SEM. IV PLAN PRAKTYKI PWiTP - praktyka asystencko-pedagogiczna, metodyczna 75h (doc) »
SEM. IV PLAN PRAKTYKI PWiTP - praktyka asystencko-pedagogiczna, metodyczna 75h (pdf) »

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna - studia II stopnia

Porozumienie w sprawie praktyki (doc) »

PLAN PRAKTYK PWiP z podziałem (docx) »
PLAN PRAKTYK PWiP z podziałem (pdf) »

PLAN PRAKTYKI PWiWP Praktyka zawodowa - metodyczna (doc) »
PLAN PRAKTYKI PWiWP Praktyka zawodowa - metodyczna (pdf) »

SEM. III i IV PWiP - dokumenty praktyka metodyczna P +SZ 75h+40h. (docx) »
SEM. III i IV PWiP - dokumenty praktyka metodyczna P +SZ 75h+40h. (pdf) »

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami logopedii - studia II stopnia

Porozumienie w sprawie praktyki (doc) »

PLAN PRAKTYKI PWiPzEL, praktyka zawodowa - metodyczna (doc) »
PLAN PRAKTYKI PWiPzEL, praktyka zawodowa - metodyczna (pdf) »

PWiPzEL 2 st. Plan praktyk z podziałem (docx) »
PWiPzEL 2 st. Plan praktyk z podziałem (pdf) »

SEM. I PWiPzL - praktyka obserwacyjno-asystencka (docx) »
SEM. I PWiPzL -  praktyka obserwacyjno-asystencka (pdf) »
SEM. II i IV PWiPz L -  praktyka metodyczna PiSZ 75h+75h (docx) »
SEM. II i IV PWiPz L - praktyka metodyczna PiSZ 75h+75h (pdf) »
SEM. II i IV PWiPzL - praktyka metodyczna PiSZ 75h+75h (pdf) »

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - studia II stopnia

Porozumienie w sprawie praktyki (doc) »

Plan praktyki POW (doc) »
Plan praktyki POW (pdf) »

POW 2 st. Plan praktyk z podziałem (docx) »
POW 2 st. Plan praktyk z podziałem (pdf) »

SEM. I POW - dokumenty praktyka obserwacyjna (docx) »
SEM. I POW - dokumenty praktyka obserwacyjna (pdf) »
SEM. II POW - dokumenty praktyka asystencka
SEM. II POW- dokumenty praktyka asystencka (pdf) »
SEM. III i IV POW - dokumenty praktyka metodyczna (docx) »
SEM. III i IV POW - dokumenty praktyka metodyczna (pdf) »

 

 

Strona w budowie