Koło Naukowe Pedagogów

Koło Naukowe Pedagogów

Szanowni Państwo! Przesyłamy zaproszenie do dołączenia do nowego Koła Naukowego od jego opiekuna dr hab.Jadwigi Uchyła-Zroski, prof WSA: ⬇️

W naszej uczelni na wniosek Dziekana Wydziału Pedagogiki w bieżącym roku akademickim rozpocznie swą działalność kolejne studenckie Koło Naukowe Pedagogów.

Tematyka pracy Koła skupiać się będzie wokół poznawania programów działań i efektów pracy placówek oświatowych, oświatowo-kulturalnych nawiązujących do założeń programowych wybitnych postaci, np. pedagogów, działaczy kultury i inne.

Efektem pracy Członków Koła będzie sporządzenie wykazu i albumu dokumentującego całokształt działalności poznanej placówki i specyfiki jej sukcesów edukacyjno-wychowawczych.

Praca badawcza członków Koła zależeć będzie od naszego rozpoznania terenowego i uzgodnień z Dyrekcją placówek oświatowych lub oświatowo-kulturalnych, wychowawczych.

Spotkania Członków Koła będą realizowane raz w miesiącu w uczelni stacjonarnie, zdalnie lub w danej placówce.

Zainteresowani Studenci czynnym udziałem w pracy Koła proszeni są o wypełnienie kwestionariusza deklarującego swą przynależność. W razie dodatkowych pytań proszę o bezpośredni kontakt z Opiekunem Koła.

dr hab.Jadwiga Uchyła-Zroski, prof WSA
Opiekun Koła Naukowego Pedagogów

 Wzór deklaracji członkowskiej, dzięki której można zgłosić przynależność do Koła znajdziecie Państwo w korespondencji mailowej, przesłanej w ostatnich dniach na Wasze adresy e-mail.
Zachęcamy gorąco do zapisów!

Powiększ czcionkę
Wysoki kontrast