REKRUTACJA 2021/2022

STUDIA LICENCJACKIE

Szczegóły rekrutacji na studia pierwszego stopnia:

Wymagane dokumenty na studia pierwszego stopnia:

 1. Wypełniona ankieta osobowa – ANKIETA.PDF – POBIERZ
 2. Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu),
 3. 1 fotografie legitymacyjną (o wymiarach 30 x 42 mm),
 4. Dowód osobisty (do wglądu w celu weryfikacji danych),
 5. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wpisowej (200 zł)
Opłaty:
Opłata rekrutacyjna i wpisowa 200 zł
Czesne za rok akademicki przy płatności semestralnej (2 raty): 4200 zł (2100 zł za semestr)
Istnieje możliwość opłacania czesnego w 10 ratach miesięcznych
Numer konta do wpłat dla studentów: mBank 64 1140 1225 0000 2277 6900 1001
 
Wymagania stawiane wobec kandydatów i zasady rekrutacji:
 
Sposoby rekrutacji:
Możesz wybrać jeden z dwóch najwygodniejszy dla Ciebie sposób rekrutacji opisany:
 
1. Rekrutacja elektroniczna:
Aby przejść do systemu rekrutacji elektronicznej przez Internet należy kliknąć czerwony guzik “REKRUTACJA ONLINE”, który znajduje się u góry strony. Należy zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym oraz wypełnić formularz osobowy, W razie problemów technicznych prosimy o kontakt telefoniczny z działem rekrutacji lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem rekrutacja@wsa.bielsko.pl
 
2. Rekrutacja tradycyjna:
Aby zrekrutować  się na studia za pomocą metody tradycyjnej należy pobrać i wypełnić ankietę osobową pobierz oraz skompletować dokumenty wymienione powyżej w sekcji “wymagane dokumenty na studia pierwszego stopnia” a następnie dostarczyć je osobiście lub listownie do dziekanatu. Można również wysłać skany dokumentów za pomocą poczty elektronicznej email na adres rekrutacja@wsa.bielsko.pl
 

Kontakt:

Dział rekrutacji czynny jest:
Pon. – Czw.: 9:00-15:00
Piątek: 12:00-18:00

Tel.: 33 815 11 07
Emial: rekrutacja@wsa.bielsko.pl

STUDIA MAGISTERSKIE

Szczegóły rekrutacji na studia drugiego stopnia:

 1. Wymagane dokumenty na studia drugiego stopnia:

  1. Wypełniona ankieta osobowa – ANKIETA.PDF Pobierz
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia  oraz suplementu do dyplomu (oryginały  do wglądu),
  3. 1 fotografie legitymacyjną (o wymiarach 30 x 42 mm),
  4. Dowód osobisty (do wglądu w celu weryfikacji danych),
  5. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wpisowej (200 zł)
  Opłaty:
  Opłata rekrutacyjna i wpisowa 200 zł
  Czesne za rok akademicki przy płatności semestralnej (2 raty): kierunek Administracja 4500 zł (2250 zł za semestr), kierunek Pedagogika 4500 zł (2250 zł za semestr).
  Istnieje możliwość opłacania czesnego w 10 ratach miesięcznych
  Numer konta do wpłat dla studentów: mBank 64 1140 1225 0000 2277 6900 1001
   
  Wymagania stawiane wobec kandydatów i zasady rekrutacji:
   
  Sposoby rekrutacji:
  Możesz wybrać jeden z dwóch najwygodniejszy dla Ciebie sposób rekrutacji opisany poniżej:
  1.  Rekrutacja elektroniczna;

  Aby przejść do systemu rekrutacji elektronicznej przez Internet należy kliknąć czerwony guzik “REKRUTACJA ONLINE”, który znajduje się u góry strony. Należy zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym oraz wypełnić formularz osobowy, W razie problemów technicznych prosimy o kontakt telefoniczny z działem rekrutacji lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem rekrutacja@wsa.bielsko.pl

  2. Rekrutacja tradycyjna:

  Aby zrekrutować  się na studia za pomocą metody tradycyjnej należy pobrać i wypełnić ankietę osobową pobierz oraz skompletować dokumenty wymienione powyżej w sekcji “wymagane dokumenty na studia pierwszego stopnia” a następnie dostarczyć je osobiście lub listownie do dziekanatu. Można również wysłać skany dokumentów za pomocą poczty elektronicznej email na adres rekrutacja@wsa.bielsko.pl

  Kontakt:

  Dział rekrutacji czynny jest:
  Pon. – Czw.: 9:00-15:00
  Piątek: 12:00-18:00

  Tel.: 33 815 11 07
  Emial: rekrutacja@wsa.bielsko.pl

STUDIA PODYPLOMOWE

Szczegóły rekrutacji na studia podyplomowe:

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe:

 1. Wypełniona ankieta osobowa – ANKIETA.PDF Pobierz
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia  oraz suplementu do dyplomu (oryginały  do wglądu),
 3. W przypadku zapisu na kierunek z zakresu pedagogiki specjalnej dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego do zawodu nauczyciela (jeżeli dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego  stopnia nie potwierdza posiadania kwalifikacji)
 4. Dowód osobisty (do wglądu w celu weryfikacji danych),
 5. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (200 zł)
Opłaty:
Opłata rekrutacyjna  200 zł
Czesne płacone jest semestralnie lub w 10 ratach miesięcznych. Szczegółowe ceny dla każdego kierunku są podane w opisach kierunków na stronie www.wsa.bielsko.pl/studia-podyplomowe/ oraz do pobrania w linku OPŁATY ZA STUDIA PODYPLOMOWE Pobierz
Numer konta do wpłat dla studentów: mBank 64 1140 1225 0000 2277 6900 1001
 
Wymagania stawiane wobec kandydatów i zasady rekrutacji:
Minimalne wymagania aby przystąpić do rekrutacji na studia podyplomowe to posiadanie ukończonych studiów (minimum) pierwszego stopnia (licencjackich). Aby zapisać się na kierunki studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej konieczne jest udokumentowanie posiadania przygotowania pedagogicznego do zawodu nauczyciela lub podjęcie równolegle studiów na kierunku “Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela”. Przy rekrutacji o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja prowadzona jest do wyczerpania limitu miejsc.
 
Sposoby rekrutacji:
Możesz wybrać jeden z dwóch najwygodniejszy dla Ciebie sposób rekrutacji opisany poniżej:
 1.  Rekrutacja elektroniczna;

Aby przejść do systemu rekrutacji elektronicznej przez Internet należy kliknąć czerwony guzik “REKRUTACJA ONLINE”, który znajduje się u góry strony. Należy zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym oraz wypełnić formularz osobowy, W razie probleów technicznych prosimy o kontakt telefoniczny z działem rekrutacji lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem rekrutacja@wsa.bielsko.pl

2. Rekrutacja tradycyjna:

Aby zrekrutować  się na studia za pomocą metody tradycyjnej należy pobrać i wypełnić ankietę osobową pobierz oraz skompletować dokumenty wymienione powyżej w sekcji “wymagane dokumenty na studia pierwszego stopnia” a następnie dostarczyć je osobiście lub listownie do dziekanatu. Można również wysłać skany dokumentów za pomocą poczty elektronicznej email na adres rekrutacja@wsa.bielsko.pl

Kontakt:

Dział rekrutacji czynny jest:
Pon. – Czw.: 9:00-15:00
Piątek: 12:00-18:00

Tel.: 33 815 11 07
Emial: rekrutacja@wsa.bielsko.pl

 

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki: 85 zł

W przypadku rezygnacji ze studiów opłata nie podlega zwrotowi.

Dopuszcza się możliwość wpłaty czesnego w ratach pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia w Biurze Obsługi Finansowej Studentów Uczelni (sala 10, I piętro).

Dział rekrutacji czynny jest:

Pon.-Czw. 9:00-15:00

Piątek 12:00-18:00

Sobota: 08:00-13:00

Numer konta do wpłat dla studentów: Bank Polski PKO BP 88 1020 1390 0000 6102 0578 4386

Wymagane dokumenty na studia pierwszego stopnia:

 1. wypełniona ankieta osobowa,
  do pobrania: kierunek administracja – PDF; kierunek pedagogika – PDF;
 2. świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
 3. kserokopia świadectwa dojrzałości,
 4. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy osób zdających „Nową Maturę”),
 5. 3 fotografie legitymacyjne (o wymiarach 30 x 42 mm),
 6. dowód osobisty (do wglądu w celu weryfikacji danych),
 7. kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

Wymagane dokumenty na studia drugiego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie dla absolwentów studiów licencjackich kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

 1. wypełniona ankieta osobowa,
  do pobrania: kierunek pedagogika – PDF; kierunek pedagogika dla absolwentów – PDF; kierunek administracja – PDF;
 2. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich,
 3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich,
 4. suplement do dyplomu (w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005 r.),
 5. kserokopia suplementu do dyplomu,
 6. 3 fotografie legitymacyjne (o wymiarach 30 x 42 mm),
 7. dowód osobisty (do wglądu w celu weryfikacji danych),
 8. kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

Wymagane dokumenty na jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna:

 1. wypełniona ankieta osobowa,
  do pobrania: kierunek pedagogika – PDF;
 2. świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
 3. kserokopia świadectwa dojrzałości,
 4. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy osób zdających „Nową Maturę”),
 5. 3 fotografie legitymacyjne (o wymiarach 30 x 42 mm),
 6. dowód osobisty (do wglądu w celu weryfikacji danych),
 7. kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wypełniony kwestionariusz osobowy do pobrania: PDF;
 • odpis dyplomu (magisterskiego lub licencjackiego wraz z kserokopią),
 • 2 fotografie legitymacyjne,
 • dowód osobisty (do wglądu w celu weryfikacji danych),
 • badanie audiometryczne słuchu i zaświadczenie od logopedy o braku przeciwwskazań do studiowania ( dotyczy kierunku: LOGOPEDIA).

Dokumenty prosimy składać w teczce aktowej opisanej imieniem i nazwiskiem, kierunkiem studiów (administracja lub pedagogika), stopniem (I – studia licencjackie, II – magisterskie lub jednolite).