Interdyscyplinarne Koło Naukowe Nauk Społecznych i Humanistycznych

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Nauk Społecznych i Humanistycznych

❗️ Drodzy Studenci! W Nowym Roku zapraszamy Was do poszerzenia horyzontów i zapoznania się z ofertą INTERDYSCYPLINARNEGO KOŁA NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH 👌

Możecie dołączyć do uczestników Koła, wypełniając kwestionariusz, który otrzymaliście na maila. 📩

Ideą przewodnią Interdyscyplinarnego Koła Nauk Społecznych i Humanistycznych jest integrowanie środowiska studenckiego i akademickiego poprzez rozwijanie i kształtowanie życia naukowego, łączenie teorii nauk społecznych i humanistycznych z praktyką pedagogiczną oraz możliwość realizacji swoich zainteresowań i pasji naukowych. 👩‍🏫💪 Przynależność do koła daje szanse na nawiązanie kontaktów z innymi środowiskami akademickimi. 👩‍🎓 Uczestnikami Koła mogą być wszyscy studenci pedagogiki zainteresowani własnym rozwojem oraz projektowaniem i realizacją przedsięwzięć pedagogicznych. Interdyscyplinarne Koło Nauk Społecznych i Humanistycznych powstało w roku akademickim 2021/2022 na wniosek Dziekana Pedagogiki.

Podstawową formą działalności Koła są projekty pedagogiczne (planowanie, przygotowanie i wykonanie), wykłady, panele dyskusyjne, referaty i warsztaty z udziałem pracowników akademickich, studentów oraz zaproszonych gości. CELE I ZADANIA KOŁA: Interdyscyplinarne Koło Nauk Społecznych i Humanistycznych poprzez swoją działalność realizuje następujące cele:

👉 poszerzanie zainteresowań interdyscyplinarnych studentów,

👉 propagowanie wiedzy o wychowaniu, etyce zawodowej, innowacjach pedagogicznych oraz dylematach z jakimi mierzy się współczesna pedagogika,

👉 podejmowanie empirycznych interdyscyplinarnych badań naukowych w zakresie pedagogiki i nauk pokrewnych,

👉 integrowanie środowiska studenckiego ze środowiskiem akademickim oraz środowiskiem praktyków,

👉 kształtowanie kompetencji językowych, psychopedagogicznych, etycznych i społecznych studentów,

👉 rozwijanie wrażliwości pedagogicznej i etycznej,

👉 stwarzanie możliwości i kształtowanie umiejętności do podejmowania działalności publikacyjnej,

👉 nawiązywanie kontaktów naukowych z innymi środowiskami akademickimi oraz współpraca z organizacjami społecznymi.

Terminy spotkań ustalane są z uczestnikami Koła w zależności od potrzeb i intensywności działań w związku z realizowanymi zadaniami. ⏰

 

Opiekun Koła Naukowego: dr Sławomira Ruchała

Powiększ czcionkę
Wysoki kontrast