dr Michał Sędziński

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach . Wieloletni pracownik administracji rządowej oraz uczestnik prac kodyfikacyjnych. Specjalizuje się w zakresie procesu karnego, postępowania administracyjnego oraz prawa gospodarczego. Autor publikacji z zakresu postępowania administracyjnego, procesu karnego oraz szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Na studiach realizuje zajęcie z przedmiotów prawnych m.in.: postępowanie administracyjne, prawo gospodarcze, ochrony konkurencji, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Piastuje również funkcję opiekuna praktyk studenckich na kierunku administracja.

Powiększ czcionkę
Wysoki kontrast