plagiat

ebsco

placpigal

Fundacja Matematyak dla Wszystkich

Aktywni logo

 

 

 

 

 

 

OPIEKA- między wolnością a równością. W stronę filozofii wychowania i teorii pracy socjalnej.


Konferencja skierowana była do pedagogów, pracowników socjalnych, historyków wychowania, politologów i filozofów. Jednym z jej głównych celów było ukazanie zależności między dwiema wartościami: wolnością i równością w kontekście opieki i zabezpieczenia egzystencji. Zatem interdyscyplinarna refleksja uczestników konferencji dotyczyła wspomnianych wartości. Nie ograniczyła się jedynie do opisu np. stanu opieki, zabezpieczenia egzystencji, danych empirycznych, lecz miała prowadzić  do pogłębionych analiz nad naturą opieki (w kontekście tych dwóch wartości) i w konsekwencji prowadzić do formułowania nowych koncepcji i założeń w zakresie filozofii wychowania i teorii pracy socjalnej.

Organizatorzy Konferencji:
-    Zakład Filozofii Wychowania, Wydział Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
-    Katedra sociálnej práce, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča v Prešove, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (Wyższa Szkoła Służby Zdrowia i Pracy Socjalnej im. św. Elżbiety) v Bratislave
-    Katedra filozofie a religionistiky, Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
-    Katedra Nauk o Rodzinie oraz Zakład Pedagogiki Opiekuńczej Instytutu Pedagogiki, Uniwersytet Rzeszowski
-    Civitas Christiana – Oddział Bielski
-    Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Cieszynie
-    Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku