fbpx
Zacznij studia, zadzwoń już dziś: 33 815 11 07

STUDIA PODYPLOMOWE

Administracja publiczna

Aktywność twórcza w praktyce pedagogicznej

Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej

Autyzm, Zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwojowe

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy

Etyka w nauczaniu przedszkolnym i szkolnym

Gerontologia z elementami geriatrii

Matematycznie uzdolnione dzieci, diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Organizacja i zarządzanie w oświacie

Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna i logopedia szkolna

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza: pedagog szkolny

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

OSTATNIA EDYCJA!!! Rozpoczęcie studiów 09.2019

Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela

Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Samorząd terytorialny i administracja samorządowa

Terapia pedagogiczna i rewalidacja

Terapia zajęciowa i arteterapia

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka

Administracja publiczna

Aktywność twórcza w praktyce pedagogicznej

Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej

Autyzm, Zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwojowe

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy

Etyka w nauczaniu przedszkolnym i szkolnym

Gerontologia z elementami geriatrii

Matematycznie uzdolnione dzieci, diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Organizacja i zarządzanie w oświacie

Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna i logopedia szkolna

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza: pedagog szkolny

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

OSTATNIA EDYCJA!!! ROZPOCZCIE STUDIÓW 09.2019

Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela

Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Samorząd terytorialny i administracja samorządowa

Terapia pedagogiczna i rewalidacja

Terapia zajęciowa i arteterapia

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka