plagiat

ebsco

Oferta edukacyjna WSA

Central and East European Studies (in English)

 

 

 
Rekrutacja 2014/2015
Biuro Rekrutacji Wyższej Szkoły Administracji:
Plac ks. Marcina Lutra 7
43-300 Bielsko-Biała
pokój nr 1 na parterze

Godziny pracy Biura Rekrutacji:
poniedziałek – piątek: 11:00 – 18:00
sobota: 9:00 – 15:00
Kontakt telefoniczny:
33 815 11 07, wew. 124
33 815 11 08, wew. 124
33 810 01 89, wew. 124

E-mail: rekrutacja@wsa.bielsko.pl

WSA najlepszą niepubliczną uczelnią magisterską w Bielsku-Białej!

WSA najlepszą niepubliczną uczelnią magisterską w Bielsku-Białej! Ranking Perspektyw 2014W najnowszej, 15. edycji Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2014” przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy Wyższa Szkoła Administracji zajęła bardzo wysoką, 26. pozycję w kategorii Niepublicznych Uczelni Magisterskich uzyskując w ten sposób najlepszą ocenę spośród innych bielskich niepublicznych uczelni magisterskich sklasyfikowanych w tym rankingu.
W kategorii Niepublicznych Uczelni Magisterskich ocenionych zostało w sumie 80 uczelni z całego kraju.

Zobacz wyniki rankingu »

NOWOŚĆ! SPECJALNA PROPOZYCJA DLA OSÓB PLANUJĄCYCH SŁUŻBĘ W STRUKTURACH POLICJI!

WSAW odpowiedzi na realne zapotrzebowanie i oczekiwania jednego z największych polskich pracodawców jakim jest Policja już od najbliższego roku akademickiego 2014/2015 Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej kształcić będzie studentów planujących służbę w Policji.

 

Czytaj więcej...

Pani dr Olga Nowotny – Czupryna uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o zdrowiu!

Pani dr Olga Nowotny – CzuprynaZ wielką radością informuję, że w dniu 24 czerwca br. Pani dr Olga Nowotny – Czupryna, w wyniku pomyślnego przebiegu kolokwium habilitacyjnego, na podstawie pozytywnej oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz rozprawy habilitacyjnej pt. Ergonomiczne aspekty pracy osób wykonujących niektóre zawody medyczne – uwarunkowania i skutki, uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o zdrowiu!
Stopień naukowy przyznany został przez Radę Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Zajęcia terenowe dla studentów na zaporze w Wapienicy

WSAW dniu 21 czerwca br studenci Wydziału Administracji specjalizujący się w problematyce administracji bezpieczeństwa uczestniczyli w zajęciach na terenie zapory w Wapienicy. W trakcie zajęć prowadzonych przez dr. hab. Beniamina Więzika, dr. hab. Bernarda Wiśniewskiego oraz dr inż. Barbarę Kaczmarczyk poruszano problemy zaopatrywania w wodę mieszkańców Bielska-Białej, bezpieczeństwa powszechnego, monitorowania i diagnozowania zagrożeń, zarządzania bezpieczeństwem oraz komunikacji kryzysowej.
W trakcie zajęć studenci naszej uczelni mieli okazję spotkać się z pracownikami zapory oraz zwiedzić jej teren.
Zajęcia te były kolejnymi, które posiadały wymiar praktyczny, pozwalający jednocześnie skonfrontować wiedzę zdobytą w murach uczelni z realizacją praktyczną procesów związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

Galeria zdjęć >>

Szkolenie dla studentów zorganizowane w Gminie Lipowa

Szkolenie dla studentów zorganizowane w Gminie Lipowa20 czerwca br. studenci Wydziału Administracji studiujący w specjalności administracja bezpieczeństwa wzięli udział w szkoleniu obronnym organizowanym w Gminie Lipowa przez wójta Pana Stanisława Caputę. W czasie przedmiotowego szkolenia studenci mieli okazję zapoznania się z organizacją doskonalenia zawodowego pracowników urzędu samorządu terytorialnego oraz organizacją przygotowań obronnych w gminie.

Czytaj więcej...

III Międzynarodowa "Konferencja Naukowa Styl i jakość życia współczesnego człowieka 2014 Bezpieczeństwo"

WSAW dniu 28 maja 2014 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski zorganizował III Międzynarodową Konferencję Naukową: „Styl i jakość życia współczesnego człowieka”- konferencja jest wydarzeniem cyklicznymi i koncentruje się wokół palących problemów społecznych. W tym roku odbyła się ona pod hasłem: „Bezpieczeństwo”, rozpatrywanym interdyscyplinarnie, z udziałem przedstawicieli świata nauki z szeregu ośrodków akademickich z kraju i zagranicy. Naszą Uczelnię reprezentowali: Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych - dr Arkadiusz Wąsiński oraz Wykładowcy WSA: dr hab. Wiesław Wójcik, prof nadzw., dr hab. Marek Rembierz oraz dr Michał Szyszka.

Komitet Naukowy >>
Tezy Konferencji >>
Reportaż >>

Wizyta studyjna wykładowców Wydziału Administracji

WSAW dniu 31 maja 2014 r. w Katedrze Nauk Społecznych w Karvinie Uniwersytetu Śląskiego w Opavie miała miejsce wizyta studyjna zorganizowana przez dziekana Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej dr. Antoniego Osierdę, w której wzięli udział wykładowcy uczestniczący w realizacji programów kształcenia studentów zgłębiających wiedzę w specjalności: administracja bezpieczeństwa. W trakcie wizyty kierownik Katedry Nauk Społecznych dr Janusz Mika zapoznał naszych wykładowców z organizacją prowadzonych w Karvinie studiów, prowadzonymi pracami naukowo-badawczymi, sposobami zmierzającymi do podnoszenia poziomu kształcenia oraz racjonalizacji organizacji studiów. W trakcie wizyty dyskutowano również nad problemami atrakcyjności programów studiów oraz zagadnieniami bezpieczeństwa i zagrożeń we współczesnym świecie.

Galeria zdjęć >>

INSTYTUCJONALNY WYMIAR ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WSAW dniu 31 maja 2014 r. Zakład Administracji Bezpieczeństwa i Zarządzania Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej zorganizował Konferencję Naukową pn. „INSTYTUCJONALNY WYMIAR ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO”.
Celem głównym Konferencji była identyfikacja prawidłowości udziału instytucji publicznych w zakresie reagowania kryzysowego.

Informacje o konferencji »

Galeria zdjęć >>

WSA z wizytą w Zespole Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim

WSAW dniu 27 maja br. reprezentant Wydziału Administracji, prof. Beniamin Więzik był gościem Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim. Podczas wizyty Profesor spotkał się z uczniami Zespołu i poprowadził dla nich wykład nt. nadzwyczajnych zjawisk i zagrożeń meteorologicznych.

Galeria zdjęć >>

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Izraela w Polsce z wizytą w Wyższej Szkole Administracji

WSA - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Izraela w Polsce z wizytą w Wyższej Szkole Administracji15 maja 2014 r. gościł z wizytą w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Izraela w Polsce – pan Zvi Rav-Ner.

W spotkaniu z Ambasadorem uczestniczyły władze i studenci uczelni, zaproszeni goście oraz młodzież ponadgimnazjalna. Ambasador wygłosił wykład nt. „Polityka zagraniczna Izraela wobec Unii Europejskiej i Polski”.

Czytaj więcej...

Kampania profilaktyczno-edukacyjna „Jestem trzeźwy – Nie Zabijam”

Kampania profilaktyczno-edukacyjna „Jestem trzeźwy – Nie Zabijam”Liczna grupa studentów WSA uczestniczyła w dniu 06.05.2014 r. w zajęciach profilaktyczno-edukacyjnych w ramach kampanii pn. „Jestem trzeźwy – Nie Zabijam”  realizowanej przez Komendę Miejską Policji w Bielsku-Białej oraz Fundację na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Celem kampanii jest kształtowanie nawyków bezpiecznego i dojrzałego zachowania się tzw. młodych kierowców (18-25 lat), a tym samym ograniczenie liczby wypadków drogowych z udziałem tej grupy uczestników ruchu drogowego.
Podczas spotkania policjanci przedstawili studentom główne przyczyny powstawania zdarzeń drogowych z udziałem tzw. młodych kierowców oraz omówili sposoby unikania ich zagrożeń.

Galeria zdjęć >>