plagiat

ebsco

Oferta edukacyjna WSA

Central and East European Studies (in English)

 

 

 
Rekrutacja 2014/2015

Ogólnopolska Konferencja pn."Autyzm - zrozumieć i pomóc"

wsaSerdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję pn."Autyzm - zrozumieć i pomóc", która odbędzie się w dniach 14 - 15 listopada 2014 r. w Bielsku-Białej.

 

Organizatorem wydarzenia są: 

  • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
  • Porozumienie „Autyzm – Polska”
  • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi „AS” Bielsko-Biała
  • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Więcej na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie www.autyzm.wsa.bielsko.pl

 

Spotkanie z autorem książki "Pęknięte miasto - Biesłan"

pekniete-miasto-bieslanW środę, 29.10.2014 r. o godz. 11:15 rozpocznie się w auli WSA spotkanie z autorem książki "Pęknięte miasto - Biesłan". Zapraszamy zainteresowanych studentów do udziału w tym wydarzeniu. Dodatkowe informacje nt. tej książki dostępne są na stronie internetowej: www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,5300,Pekniete-miasto-Bieslan

 

 

 

 

Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015

WSAW dniu 11 października odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015. Wykład inauguracyjny pt. “Kaganek czy kaganiec, czyli pytanie o człowieka” wygłosił Prorektor WSA - dr hab. Marek Uglorz .

 

Zobacz galerię >>

KOMUNIKAT

wsa brak mStudentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zainteresowanych stypendium socjalnym i stypendium specjalnym dla osób niepełnosprawnych, prosimy o zgłoszenie się w pokoju nr 10 (w godzinach urzędowania), celem pobrania wniosku stypendialnego wraz z załącznikami.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW KIERUNKU fizjoterapia

WSAInformujemy, że studenci kierunku fizjoterapia zobowiązani są do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) i od odpowiedzialności cywilnej (OC). Studenci mogą ubezpieczyć się w Wyższej Szkole Administracji. Składka na ubezpieczenie NW wynosi 38,-zł, a na ubezpieczenie OC wynosi 20,-zł i jest płatna do dnia 31.10.2014 r. na konto indywidualne studenta.

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW: administracja, pedagogika i stosunki międzynarodowe

WSAInformujemy, że studenci mogą ubezpieczyć się w Wyższej Szkole Administracji od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Składka na ubezpieczenie NW wynosi 38,-zł
i jest płatna do dnia 31.10.2014 r. na konto indywidualne studenta.
UWAGA! Student zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia NW w okresie odbywania praktyki w przypadku, gdy podmiot, w którym Student odbywa praktykę uzależnia przyjęcie Studenta na praktykę od posiadania takiego ubezpieczenia.

Informacja dotycząca Wydziału Studiów Międzynarodowych

WSAInformujemy, że Krakowska Akademia im. Andrzeja F. Modrzewskiego porozumiała się z Wyższą Szkołą Administracji w Bielsku - Białej w sprawie utworzenia Zamiejscowego Wydziału Studiów Międzynarodowych w Bielsku-Białej. W wyniku tego porozumienia, z chwilą uzyskania zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydział Studiów Międzynarodowych WSA przekształci się w Wydział Zamiejscowy Krakowskiej Akademii i studenci tego wydziału, którzy wyrażą taką wolę, staną się studentami Krakowskiej Akademii na dotychczasowych warunkach.

Pozostałe wydziały Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, a mianowicie Wydział Administracji, Wydział Fizjoterapii i Wydział Pedagogiki kształcą na dotychczasowych kierunkach studiów I i II stopnia.

dr hab. Marek Uglorz
Prorektor Wyższej Szkoły Administracji

Zapraszamy na Koncert

logo ptew mZapraszamy na Koncert pt.  „Muzyka wiary – od baroku do hip-hopu”, który odbędzie się w sobotę 8 listopada w kościele ewangelickim w Bielsku przy Placu ks. Marcina Lutra.

 

Czytaj więcej...