Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Pomoc materialna dla studentów

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na cały rok akademicki. 

Nie ma tu znaczenia wysokość dochodu, bowiem kwota stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby, która się o nie ubiega.

Wymagane dokumenty:

  1. Poprawnie uzupełniony wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych (składany przez konto Studenta na Wirtualnym Dziekanacie).
  2. Orzeczenie:
    • o niepełnosprawności,
    • o stopniu niepełnosprawności,
    • o zaliczeniu do grupy inwalidów,
    • lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub częściowej niezdolności do pracy

Wartość stypendium w roku akademickim 2021/2022 (miesięcznie):
Stopień znaczny 1400,- zł
Stopień umiarkowany 1100,- zł
Stopień lekki 800,- zł

Kwoty mogą ulec zmianie w zależności od ilości złożonych wniosków.

Obsługa finansowa stypendiów:

Środa, Czwartek, Piątek: 12:00-16:00
Plac Marcina Lutra 7
pok. nr 23f (II piętro)
43-300 Bielsko-Biała

E-mail: finanse@wsa.bielsko.pl

 

Termin składania wniosków: 04.10-30.10.2021 r.

tel. 33 815 11 07 wew. 3

wsa stalowa wola przerwa 1

Do pobrania:

O pomoc materialną mogą się ubiegać studenci wyłącznie studiów licencjackich, magisterskich, jednolitych magisterskich.
W roku akademickim 2021/2022 wnioski należy składać przez konto Studenta w Wirtualnym Dziekanacie.
Zwracamy się z prośbą o dokładne zapoznanie się z regulaminem przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy materialnej.

 

Powiększ czcionkę
Wysoki kontrast