Stypendium rektora

Pomoc materialna dla studentów

Stypendium rektora przyznawane jest na cały rok akademicki.

O to stypendium można ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów licencjackich! Otrzyma je student, który w poprzednim roku akademickim uzyskał wysoką średnią ocen oraz posiada znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (wymagana średnia ocen w roku akademickim 2021/2022 wynosiła 4,75).

Wymagane dokumenty:

  1. Poprawnie wypełniony wniosek o przyznanie stypendium rektora (składany przez konto Studenta w Wirtualnym Dziekanacie),
  2. Osoby, spoza Uczelni – Wniosek o przyznanie stypendium rektora (składany przez konto Studenta w Wirtualnym Dziekanacie) oraz zaświadczenie z poprzedniej Uczelni o średniej uzyskanej za poprzedni rok akademicki.

Wartość stypendium:
od 400,- zł do 1400,- zł (miesięcznie)

kwoty mogą ulec zmianie w zależności od ilości złożonych wniosków oraz wysokości średniej za poprzedni rok akademicki

Obsługa finansowa stypendiów:

Środa, Czwartek, Piątek: 12:00-16:00
Plac Marcina Lutra 7
pok. nr 23f (II piętro)
43-300 Bielsko-Biała

E-mail: finanse@wsa.bielsko.pl

Termin składania wniosków:
04.10-30.10.2021 r.

tel. 33 815 11 07 wew. 3

wsa stalowa wola przerwa 1

Do pobrania:

O pomoc materialną mogą się ubiegać studenci wyłącznie studiów licencjackich, magisterskich, jednolitych magisterskich.
W roku akademickim 2021/2022 wnioski należy składać przez konto Studenta w Wirtualnym Dziekanacie.
Zwracamy się z prośbą o dokładne zapoznanie się z regulaminem przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy materialnej.

 

Powiększ czcionkę
Wysoki kontrast