Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi adresowane są do osób pełniących funkcje dyrektorskie lub kierownicze oraz do pracowników działów personalnych, doradczych, osób zajmujących się szkoleniami, pragnących ugruntować i pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod zarządzania kapitałem ludzkim.

Celem studiów jest dostarczenie osobom kierującym firmami, przedsiębiorstwami i przedsięwzięciami rzetelnej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania ludźmi i stosowania nowoczesnych instrumentów polityki personalnej. Właściwe kreowanie polityki personalnej firmy może przyczynić się do zdobycia i utrzymania przewagi w zakresie konkurencyjności na rynku, co wymaga wiedzy na temat optymalnego doboru pracowników, organizacji szkoleń, odpowiedniego systemu motywacyjnego, a także kształtowania zasad współpracy oraz norm i reguł życia społecznego w organizacji. Od specjalisty w zakresie zarządzania i menedżera działu HR wymaga się również kompetencji miękkich o charakterze interpersonalnym, umożliwiających efektywną pracę w zespole.

Studia mają charakter praktyczny, zajęcia prowadzone są przez fachowców mających bogate doświadczenie w zarządzaniu i kreowaniu polityki personalnej różnych instytucji. Słuchacze otrzymują wiedzę niezbędną do funkcjonowania w obszarze polityki kadrowej oraz umiejętności przydatne w efektywnej pracy z ludźmi.

Rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Forma: studia doskonalące

Czas trwania: 2 semestry

Czesne za semestr: 1400 zł

Administracja publiczna

Celem studiów jest podwyższanie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności wykonywania zadań administracyjnych z uwzględnieniem dobrych praktyk i standardów UE. W programie studiów, obok treści teoretycznych, realizowane są zagadnienia związane z praktycznymi kompetencjami społecznymi mającymi formę zajęć warsztatowych i treningowych, które umożliwiają pogłębianie umiejętności społecznych, twórczego myślenia i kreatywnego zarządzania projektami.

Forma: studia doskonalące

Czas trwania: 2 semestry

Czesne za semestr: 1400 zł

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Zarezerwuj miejsce ONLINE w 5 minut!