Wybory do Samorządu Studenckiego

Wybory do Samorządu Studenckiego
Szanowne Studentki, Szanowni Studenci!
W związku z wyborami uzupełniającymi do Samorządu Studenckiego na rok akademicki 2022/2023 zwracamy się do Państwa o zgłoszenie swojej deklaracji uczestnictwa w działalności Samorządu.
Prosimy o przesłanie informacji, z podaniem imienia, nazwiska oraz kierunku studiów i przesłanie na adres dziekanat@wsa.bielsko.pl do dnia 28.10. 2022.
𝐒𝐩𝐨𝐭𝐤𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐰𝐲𝐛𝐨𝐫𝐜𝐳𝐞 𝐨𝐝𝐛𝐞̨𝐝𝐳𝐢𝐞 𝐬𝐢𝐞̨ 𝐰 𝐝𝐧𝐢𝐮 𝟐𝟗.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐨 𝐠𝐨𝐝𝐳𝐢𝐧𝐢𝐞 𝟏𝟐:𝟎𝟎 𝐰 𝐬𝐚𝐥𝐢 𝐧𝐫 𝟔.
Powiększ czcionkę
Wysoki kontrast