Współpraca z Fundacją Sustinae

Współpraca z Fundacją Sustinae

Szanowni Państwo!

W związku ze współpracą z Fundacja Sustinae zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie „Kwalifikacje, kompetencje, doświadczenie. Absolwencki start do kariery”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest wsparcie 160 (60 osób w 1 etapie) absolwentów i studentów ostatniego roku studiów w sprawnym wejściu na rynek pracy.

Poprzez uczestnictwo zyskujesz:

diagnozę sytuacji zawodowej

wsparcie doradcy zawodowego

kursy specjalistyczne, zawodowe lub językowe

płatny staż zawodowy

warsztaty treningu pracy

dodatek motywacyjny

A ponadto dodatkowo:

zwrot kosztów dojazdów do nas, na kurs i na staż

Jakie są warunki uczestnictwa w projekcie?

– Student ostatnich II semestrów

– Absolwent podkarpackiej, małopolskiej, śląskiej lub mazowieckiej uczelni wyższej, który uzyskał dyplom lub absolutorium w ciągu ostatnich 5 lat

– Osoba z niepełnosprawnością

– Osoba niepracująca

NABÓR DO PROJEKTU:

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów prowadzone jest aż do wyczerpania miejsc w projekcie.

Kandydaci oraz osoby zainteresowane projektem mogą składać dokumenty lub uzyskać szczegółowe informacje u Pani Sylwii Zielińskiej, tel. 780 170 946, e-mail: bon@wsa.bielsko.pl

Powiększ czcionkę
Wysoki kontrast