Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka

Studia umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach realizujących tego typu zajęcia specjalistyczne, np. w: ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ośrodkach wczesnej interwencji, przedszkolach: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi, szkołach: masowych, specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi,  w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistycznych ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także w ośrodkach rehabilitacyjnych i instytucjach niepublicznych, takich jak: ośrodki, poradnie, fundacje, stowarzyszenia i inne prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Adresatami studiów są absolwenci studiów minimum pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela.

Forma: studia kwalifikacyjne.

Czas trwania: 3 semestry

Czesne za semestr: 1200 zł

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Zarezerwuj miejsce ONLINE w 5 minut!

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka

Studia umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach realizujących takie zadanie np. w: ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ośrodkach wczesnej interwencji, przedszkolach: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz masowych szkołach: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz masowych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistycznych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz ośrodkach rehabilitacyjnych instytucjach niepublicznych takich jak: ośrodki, poradnie, fundacje, stowarzyszenia i inne prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Adresatami studiów są absolwenci studiów minimum pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Forma: studia kwalifikacyjne.

Czas trwania: 3 semestry/1 rok

Czesne za semestr: 1200 zł

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Zarezerwuj miejsce ONLINE w 5 minut!