Szkolenia

Szanowni Państwo

w imieniu zespołu projektu „WSA łączy – program zwiększania dostępności Wyższej Szkoły Administracji”  realizowanego przez Wyższą Szkołę Administracji pragniemy  zaproponować Państwu bezpłatne  szkolenia poświęcone dostępności uczelni dla osób z  niepełnosprawnościami. Tematyka kursów dotyczy wielu aspektów wspierania studentów z niepełnosprawnościami w procesie edukacyjnym.

Tematyka szkoleń dla pracowników naukowych/dydaktycznych, administracyjnych oraz kadry zarządzającej Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej oraz Filii w Stalowej Woli 

“Obsługa Klienta z niepełnosprawnością obsługa bez barier”
“Etykieta wobec osób z niepełnosprawnościami”
“Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością zasady tworzenia warunków kształcenia”
“Kurs polskiego języka migowego PJM”

Biuro Projektu:
„WSA łączy – program zwiększania dostępności Wyższej Szkoły Administracji”
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Plac Marcina Lutra 7, 43-300 Bielsko-Biała, pokój 4
Wyższa Szkoła Administracji w Stalowej Woli, Aleje Jana Pawła II 25a, 37-450 Stalowa Wola, pokój 002

tel. 33 815 11 07
e-mail: bon@wsa.bielsko.pl  www.wsa.bielsko.pl

Szkolenia realizowane są przez Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej  w ramach projektu „WSA łączy – program zwiększania dostępności Wyższej Szkoły Administracji”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Rekrutacja na szkolenia rozpoczyna się 31 maja 2021 r. i potrwa do 10 czerwca 2021 r.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie WSA łączy – program zwiększenia dostępność Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej

Załącznik nr 1: Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2: Deklaracja udziału w projekcie

Załącznik nr 3: Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 4: Oświadczenie uczestnika projektu (RODO)

Załącznik nr 5: Status uczestnika projektu

Test wiedzy – szkolenie – etykieta wobec osób z niepełnosprawnościami

Test wiedzy – szkolenie – obsługa klienta z niepełnosprawnością – obsługa bez barier

Test wiedzy – szkolenie – kurs polskiego języka migowego PJM

Test wiedzy – szkolenie – studenci i doktoranci z niepełnosprawnoscią