STREFA STUDENTA

Informacje z dziekanatów

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W UCZELNI W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID-19
 1. W budynku Uczelni należy mieć założoną maskę ochronną na twarzy oraz dezynfekować ręce płynem dezynfekującym dostępnym obok portierni oraz przed wejściem do dziekanatu i działu obsługi finansowej.
 2. Na terenie obiektu należy zachować dystans minimum 1,5 m od innych osób.
 3. W dziekanacie, a także w dziale obsługi finansowej w tym samym czasie może przebywać tylko jedna osoba. Na korytarzu przed wejściem do wymienionych pomieszczeń mogą oczekiwać maksymalnie 4 osoby.
 4. Dziekanat oraz dział obsługi finansowej studentów obsługuje studentów tylko w dniach i godzinach do tego wyznaczonych.

Dostępność dziekanatu:
Od wtorku do soboty:
Wtorek, środa, czwartek w godz. 12:00 – 16:00
Piątek w godz. 14:00 – 17:30
Sobota w godz. 8:00 – 12:00

Dostępność działu obsługi finansowej studentów:
Od wtorku do piątku:
Wtorek, środa, czwartek w godz. 8:30 – 13:30
Piątek w godz. 12:30 – 17:30

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego modyfikującym ograniczenia działalności uczelni z dnia 25 maja 2020r. Wyższa Szkoła Administracji wraca do normalnej działalności, otwartej dla studentów.
Nowe zasady bezpieczeństwa w kontaktach z dziekanatem i działem obsługi finansowej studentów zostaną Państwu przekazane w formie komunikatu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Proszę o konsekwentne przestrzeganie tych zasad. Zajęcia dydaktyczne w tradycyjnej formie nadal pozostają zawieszone.
Wyjątek stanowią zajęcia na ostatnim roku studiów ( I i II stopnia ), które mogą odbywać się tradycyjnie w siedzibie Uczelni w małych grupach ( do 10 osób ). Ponadto w siedzibie Uczelni lub jej Filii mogą odbywać się w formie tradycyjnej wszystkie te zajęcia, które nie mogą być przeprowadzone w formie zdalnej, także w małych, 10 osobowych grupach.
Dotyczy to wybranych zajęć niezależnie od roku studiów i także studiów podyplomowych.

Weryfikacja uzyskanych efektów uczenia się – zaliczenia, egzaminy – powinny odbywać się przy pomocy komunikacji elektronicznej. Wyjątek będą stanowiły egzaminy dyplomowe ( po I i II stopniu studiów ), które zostaną przeprowadzone w formie tradycyjnej z zachowaniem wszystkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Wszystkie przeprowadzane zajęcia w małych grupach powinny odbywać się w salach o dużej powierzchni. Przyjęte reguły bezpiecznego funkcjonowania Wyższej Szkoły Administracji mają na względzie zapewnienie bezpieczeństwa osób prowadzących wybrane zajęcia, jak i osób biorących w nich udział w sytuacji zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
Proszę o przestrzeganie wprowadzonych zasad, jak również o pełne zrozumienie ich zasadności.

Pozdrawiam Państwa
Rektor Wyższej Szkoły Administracji
w Bielsku – Białej

 • Administracja
 • Pedagogika
 • Fizjoterapia
 • Studia Podyplomowe
 

INFORMACJA!

W dniu 14.03.2020 r. dziekanat wydziału pedagogiki i administracji będzie nieczynny.
Terminy egzaminów Wydziału Administracji w poprawkowej sesji zimowej 2019/2020 (studia niestacjonarne).

Wyniki egzaminu: PODSTAWY PRAWOZNAWSTWA, 1 sem. st. niestacjonarne.

Terminy egzaminów Wydziału Administracji w poprawkowej sesji zimowej 2019/2020 ( studia niestacjonarne )

KOMUNIKAT 23-11-2019
Seminarium prof. B.Więzik odbędzie się 29.11.2019 r. o godz. 16.30. Dyżur w sprawie praktyk prof. B. Wiezik odbędzie się 30.11.2019 r. o godz. 10.00 - 11.30
 
 

 

INFORMACJA!

W dniu 14.03.2020 r. dziekanat wydziału pedagogiki i administracji będzie nieczynny.


Dyżur dr. Sławomiry Ruchały
 
dr Sławomira Ruchała będzie dostępna na Uczelni w dniu 29 lutego 2020 r. od godziny 12:00.0
 

Dyżur dr. Sławomiry Ruchały
 
Dyżur dr. Sławomiry Ruchały: 14.02.2020 r., godz. 15:30 - 17:00
 

Terminy egzaminów Wydziału Pedagogiki
 
 

Zapisy na seminaria dyplomowe dla 2 roku st. I-go stopnia i 1 roku st. II-go stopnia

Studenci I roku studiów niestacjonarnych 2 stopnia
oraz studenci II roku studiów niestacjonarnych 1 stopnia

Szanowni Państwo
Przedstawiam Państwu problematykę seminarium dyplomowego. Jest to problematyka, na podstawie której, każdy student powinien dokonać wyboru promotora, pod którego opieką będzie realizował pracę dyplomową. Proszę o jej przestudiowanie i przemyślenie.

Wszystkie przedstawione Państwu propozycje stanowią jedynie zarys tematyki zajęć seminaryjnych a nie tematy prac.

Ponieważ, zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki z dnia 26 września 2014 r., liczba osób grupie seminaryjnej nie może być większa niż 15, proszę o wskazanie drugiego promotora. Ostateczną decyzje o składzie grupy seminaryjnej podejmuje Dziekan na podstawie propozycji promotora.

Wybór powinien zostać dokonany do 14.02.2020 r.

Z wyrazami szacunku
Dziekan Wydziału Pedagogiki
Dr Jadwiga Gazda

Wykaz proponowanej tematyki seminarium dyplomowego (magisterskiego): PDF
Wzór deklaracji wyboru promotora: PDF

Strona w budowie

 


Dyżur dr. Sławomiry Ruchały
Seminarium dyplomowe w dniu 6 marca 2020 r. z Panią prof. Lucyną Skorecką zostaje odwołane z powodu choroby prowadzącej.

Dyżur dr. Sławomiry Ruchały
dr Sławomira Ruchała będzie dostępna na Uczelni w dniu 29 lutego 2020 r. od godziny 12:00

Seminarium z prof. Korzeniowską
Seminarium z prof. Korzeniowską na studiach podyplomowych PPiW zostaje przeniesione z 20 III 2020 na piątek 13 III br. (g. 16.00, s.6).

Terminy zjazdów - studia podyplomowe II sem. (pdf) »
Komunikat dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej Dotyczy egzaminów ustnych prowadzonych przez Panią dr Lidię Wollman w dniu 13.12.2019 w godz. 16.00 – 18.00
 • Pedagogika przedszkolna (ciąg dalszy tj. dla osób, które nie przystąpiły w dniu 06.12.2019)
 • Pedagogika wczesnoszkolna
w dniu 14.12.2019 w godz. 10.00 – 14.30
 • Pedagogika wczesnoszkolna (ciąg dalszy)
Prosimy o dokonanie podziału, wg. którego będziecie Państwo przystępować do egzaminów w danym dniu.

Harmonogram zajęć

Terminy zjazdów rok akademicki 2019/2020: PDF


 • Administracja studia I stopnia, II semestr I rok: PDF
 • Administracja studia II stopnia, II semestr I rok: PDF
 • Administracja studia I stopnia, IV semestr II rok: PDF
 • Administracja studia I stopnia, VI semestr III rok: PDF
 • Pedagogika studia I stopnia, II semestr I rok: PDF
 • Pedagogika studia I stopnia, IV semestr II rok: PDF
 • Pedagogika studia I stopnia, VI semestr III rok: PDF
 • Pedagogika studia II stopnia, II semestr I rok: PDF
 • Pedagogika studia II stopnia, IV semestr, II rok: PDF
Studia podyplomowe:
 • Autyzm, zespół Aspergera i (…) – II sem.: PDF
 • Przygotowanie Pedagogiczne (…) – II sem.: PDF
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – II sem.: PDF
 • Terapia pedagogiczna i rewalidacja – II sem.: PDF
 • Administracja publiczna – II sem.: PDF