STREFA STUDENTA

Informacje z dziekanatów

Uprzejmie informujemy, że dyżur dra Mirosława Waleczka w dniu 7 maja 2021 r. (16:00-18:00) odbędzie się w formie zdalnej na platformie Teams.

Uprzejmie informujemy, że dyżur mgra Michała Sędzińskiego w dniu 2 kwietnia 2021 r. odbędzie się w formie zdalnej.

Przerwa Świąteczna

Informujemy, że w związku z obecną sytuacją w kraju jak i zbliżającymi się Świętami, w dniach 31.03-09.04.2021 r. Dziekanat będzie nieczynny. W sprawach bardzo pilnych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kształcenie na studiach, studiach podyplomowych, a także kształcenie doktorantów w formie stacjonarnej, zostało ograniczone – zastąpiono je kształceniem hybrydowym bądź zdalnym. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51b ust. 4), w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności ich potwierdzania.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Kondolencje

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 24 marca 2021 r. (w środę) odbędzie się dyżur mgra Michała Sędzińskiego.  Mgr Sędziński będzie dostępny na Uczelni (stacjonarnie) w godzinach 15:00-16:00 w pokoju 23c. Prosimy o zachowanie wszelkich środków reżimu sanitarnego wymaganych aktualnie obowiązującymi przepisami.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że

 • w dniach 17-19 marca 2021 r. w godzinach 8:00-12:30
 • w dniach 25-27 maja 2021 r. w godzinach 8:00-12:30

kontakt z Dziekanatem WSA będzie możliwy wyłącznie telefonicznie i mailowo.

W powyższych terminach nie ma jakiejkolwiek możliwości wejścia na teren Uczelni.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dzisiejszy dyżur dra Ostałkiewicza (14:00-16:00) odbędzie się w formie zdalnej.

Studentów studiów I i II stopnia zainteresowanych stypendium socjalnym na semestr letni 2020/2021, prosimy o zgłoszenie się do Biura Obsługi Studentów (pok. nr 10 – w godzinach urzędowania), celem pobrania wniosku stypendialnego wraz z załącznikami.

Termin składania wniosków: 03.03.2021 r. – 31.03.2021 r.

UWAGA!

 1. O stypendium socjalne mogą starać się studenci, których dochód netto na członka rodziny za rok 2019 nie przekroczył 1.051,70 zł.
 2. Studenci, którzy w sem. zimowym 2020/2021 otrzymywali stypendium socjalne i sytuacja materialna ich rodziny nie zmieniła się w sposób istotny, składają tylko wniosek stypendialny, bez załączników.

Godziny urzędowania:

 • środa, czwartek – od 1000 do 1500
 • piątek – od 1400 do 1800
 • sobota – od 800 do 1300

Wniosek o stypendium soc. 2020-2021 w semestrze letnim.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (26 lutego 2021 r.) dyżur prof. Skoreckiej jest odwołany.

 

 • Wydział Administracji
  • pokój nr 23e: Dziekan Wydziału Administracji, prof. ndzw., dr Antoni Osierda.
  • pokój nr 23c: mgr Michał Sędziński (opiekun praktyk), dr Radosław Ostałkiewicz.
  • pokój nr 23g: dr Jarosław Storczyński, dr Mirosław Waleczek (Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia).
 • Wydział Pedagogiki
  • pokój nr 12: Dziekan Wydziału Pedagogiki, dr Lidia Wollman.
  • pokój nr 23h: prof. ndzw., dr. hab. Jadwiga Uchyła-Zroski.
  • pokój nr 23i: prof. ndzw., dr Lucyna Skorecka (Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia), dr Sławomira Ruchała (opiekun praktyk).
 • Samorząd studencki
  • pokój nr 23b.

Szanowni Państwo,

poniżej znajdą Państwo informacje dot. dostępności pracowników Wydziału Administracji w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 r. Prosimy pamiętać, aby podczas kontaktu z pracownikami i obecności na Uczelni stosować się do wszystkich wymogów reżimu sanitarnego.

 • Dziekan Wydziału Administracji, prof. ndzw., dr Antoni Osierda (pok. 23e):
  • dyżur dla studentów:
   • w każdy wtorek – godz. 14:00-16:00.
   • w każdy piątek – godz. 15:00-16:00.
  • seminarium dyplomowe:
   • w każdy piątek – 16:00-18:00.
 • dr Mirosław Waleczek (pok. 23g):
  • konsultacje dla studentów:
   • w każdy piątek w godzinach 15:00-16:00 (poza piątkami, kiedy zaplanowane są zajęcia dydaktyczne).
  • dyżur dla seminarzystów:
   • w każdy piątek w godzinach 16:00-17:00 (poza piątkami, kiedy zaplanowane są zajęcia dydaktyczne).
  • dyżury w piątki 19.03.2021, 26.03.2021, 2.04.2021 i 9.04.2021 odbywają się zdalnie na platformie Microsoft Teams w godzinach 16:00-18:00.
 • dr Jarosław Storczyński (pok. 23g):
  • dyżur dla studentów:
   • w każdy wtorek – godz. 14:00-16:00.
 • dr Radosław Ostałkiewicz (pok. 23c):
  • dyżur dla studentów:
   • wtorek, 2 marca (zdalnie) – godz. 14:00-16:00.
   • wtorek, 9 marca (stacjonarnie) – godz. 14:00-16:00.
   • wtorek, 16 marca (zdalnie) – godz. 14:00-16:00.
   • wtorek, 23 marca (brak dyżuru)
   • wtorek, 30 marca (zdalnie) – godz. 15:30-17:30.
   • wtorek, 6 kwietnia (zdalnie) – godz. 15:30-17:30.
   • wtorek, 13 kwietnia (zdalnie) – godz. 15:30-17:30.
   • wtorek, 20 kwietnia (zdalnie) – godz. 15:30-17:30.
   • wtorek, 27 kwietnia (zdalnie) – godz. 15:30-17:30
 • mgr Michał Sędziński (pok. 23c):
  • dyżur dla studentów:
   • środa, 24 marca 2021 r., godziny 15:00-16:00
   • piątek, 2 kwietnia 2021 r., godziny 16:00-18:00 (zdalnie)
   • piątek, 16 kwietnia 2021 r., godziny 16:00-18:00 (zdalnie)
   • piątek, 30 kwietnia 2021 r., godziny 16:00-18:00
   • piątek, 14 maja 2021 r., godziny 16:00-18:00
   • czwartek, 27 maja 2021 r., godziny 16:00-18:00 (zdalnie)
   • piątek, 4 czerwca 2021 r., godziny 16:00-18:00

Szanowni Państwo,

poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dot. dostępności pracowników Wydziału Pedagogiki w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 r. Prosimy pamiętać, aby podczas kontaktu z pracownikami i obecności na Uczelni stosować się do wszystkich wymogów reżimu sanitarnego.

Dyżury wszystkich pracowników odbywają się w piątki.

 • prof. ndzw., dr Lucyna Skorecka (pok. 23i):
  • od 26 lutego, co 2 tygodnie, w godzinach 16:00-17:00.
 • dr Sławomira Ruchała (pok. 23i):
  • od 26 lutego, co tydzień, w godzinach 16:30-17:30, przy czym co drugi tydzień dyżur odbywa się zdalnie, np. 26.02 (zdalnie), 05.03 (stacjonarnie), 12.03 (zdalnie), 19.03 (stacjonarnie) itd.
 • Dziekan Wydziału Pedagogiki, dr Lidia Wollman (pok. 12):
  • raz w tygodniu, począwszy od 5 marca, w godzinach 14:30-15:30.

Seminaria dyplomowe prof. Jadwigi Uchyły-Zroski odbywają się raz w miesiącu, począwszy od 5 marca, w godzinach 16:30-17:30 w pokoju 23h.

W dniu 20 lutego 2021 r. DZIEKANAT będzie czynny w godz. 9:00-13:00
W celu ustalenia wizyty proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 501 422 932

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszamy do udziału w wykładzie otwartym na temat “Podstawowe zagadnienia z zakresu systemu ubezpieczeń społecznych”. Spotkanie przeprowadzą Dyrektor ZUS Oddział Bielsko-Biała, Pan Marek Magiera oraz Zastępca Dyrektora ds. dochodów ZUS Oddział Bielsko-Biała, Pan Marcin Tomecki.

Wykład zostanie przeprowadzony zdalnie, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Termin wykładu: 5 lutego 2021 r., godz. 16:00-18:15.

W piątek 29.01.2021 r. od godz. 16:00 do 18:00 odbędzie się dyżur mgr M. Sędzińskiego związany z praktykami studenckimi na Wydziale Administracji. O kolejnych terminach będziecie Państwo informowani na bieżąco.

W środę 20.01.2021 r. od godz. 14:30 do 16:00 odbędzie się dyżur mgr M. Sędzińskiego związany z praktykami studenckimi na Wydziale Administracji. O kolejnych terminach będziecie Państwo informowani na bieżąco.

Informacja

W dniach 28.12.2020 r. – 03.01.2021 r. Dziekanat będzie nieczynny. W sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy.

W piątek 18.12.2020 r. od godz. 14:00 do 16:00 odbędzie się dyżur mgr M. Sędzińskiego związany z praktykami studenckimi na Wydziale Administracji. O kolejnych terminach będziecie Państwo informowani na bieżąco.

Szanowni Państwo!

Od 15 października do 6 listopada można składać w Dziekanacie wnioski o:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium Rektora,
 • zapomogę.

Proszę o zapoznanie się przez Państwa z regulaminem świadczeń dla Studentów WSA w Bielsku- Białej, w którym dowiedzą się Państwo jakie warunki należy spełniać, aby otrzymać ww. świadczenia uczelniane.

Poniżej wymienione najważniejsze informację dotyczące stypendium socjalnego, osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora.

Do wniosku o stypendium socjalne na sem. zimowy 2020/2021 należy dołączyć oprócz wniosku dokumenty potwierdzające wysokość dochodów uzyskanych PRZEZ STUDENTA I WSZYSTKICH (uwzględnionych we wniosku stypendialnym) PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW JEGO RODZINY w roku 2019:

Zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (dla małżonków oddzielnie). Zaświadczenie to powinno zawierać informację o wysokości dochodu, wysokości należnego podatku, wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu. Zaświadczenia zawierające informacje o pełnej wysokości opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (tj. sumy wysokości składki odliczonej od podatku oraz odliczonej od dochodu). Zaświadczenie może wystawić pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oświadczenia o innych dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym wg wzoru określonego w załączniku nr 2 (jeżeli takich dochodów nie było, to też złożyć oświadczenie wpisując dochód „0”). W przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oświadczenie o dochodzie wg wzoru określonego w załączniku nr 1, oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierające informacje o formie opłaconego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku. Zaświadczenia właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego zawierające liczbę ha przeliczeniowych (dotyczy osób posiadających gospodarstwo rolne). Zaświadczenia ze szkoły albo oświadczenia o uczęszczaniu do szkoły (zał. nr 4 i 5) osób pełnoletnich pobierających naukę (do 26 roku życia). W przypadku otrzymywania alimentów: kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty. W przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone: zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów. W przypadku utraty dochodu oświadczenie wg wzoru określonego w załączniku nr 3 oraz dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu. W przypadku uzyskania dochodu oświadczenie wg wzoru określonego w załączniku nr 3 oraz dokument określający wysokość tego dochodu.

W/w dokumentami mogą być: zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości osiągniętego dochodu, decyzje właściwego organu o przyznaniu renty, emerytury i inne.

UWAGA!!! W przypadku studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,-zł – zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny.

Jeżeli chodzi o stypendium socjalne wszystkie załączniki prosimy o przedrukowanie i złożenie oświadczeń wpisując dochód ”0” lub brak w przypadku oświadczeń dotyczących uczęszczania dzieci do szkół podstawowych lub uczelni wyższej.

Do wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy dołączyć wniosek oraz orzeczenie:

 • o niepełnosprawności,
 • o stopniu niepełnosprawności,
 • o zaliczeniu do grup inwalidów,
 • lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

O Stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci, którzy:

 • uzyskali w poprzednim roku studiów średnią ocen nie niższa niż 4,75 ORAZ posiadać osiągnięcia naukowe, lub artystyczne, lub sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym- uzyskane w poprzednim roku akademickim.

Wniosek o stypendium socjalne ma być wydrukowany w formacie A3 i składać się w tzw. „książeczkę” reszta w formacie standardowym A4. W razie problemów z drukiem w drukarni zapraszamy po wniosek do Dziekanatu.

Regulamin świadczeń dla studentów WSA 2020-2021 (pdf) >>

Oświadczenia do st.socjalnego (pdf) >>

Wnioski na inne świadczenia 2020-2021 (pdf) >>

Wnioski-stypendialne-na-rok-ak.2020-2021 (pdf) >>

Wniosek o stypendium soc. 2020-2021 w semestrze letnim.

Decyzja Dziekana Wydziału Pedagogiki WSA w Bielsku-Białej w sprawie zaliczenia praktyk z zakresu pedagogiki specjalnej przez Słuchaczy studiów podyplomowych: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), Terapia pedagogiczna i rewalidacja (pedagogika korekcyjna), Logopedia.

1. Słuchacze, którzy posiadają przygotowanie z zakresu pedagogiki specjalnej w postaci:

a) ukończonych studiów podyplomowych lub kursów kwalifikacyjnych z autyzmu, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, terapii pedagogicznej, logopedii lub innego kierunku z zakresu pedagogiki specjalnej,
b) ukończyły studia licencjackie lub magisterskie pedagogiki specjalnej lub pedagogiki z oligofrenopedagogiką,
c) pracują w placówce z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
otrzymają zaliczenie praktyki z zakresu pedagogiki specjalnej w wymiarze 60 godz.
na podstawie:

ad. 1a) świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,
ad. 1b) dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem,
ad.1c) zaświadczenia o zatrudnieniu wg załączonego wzoru.

2. Słuchacze nieposiadający ww. przygotowania, zgodnie z nowelizacją rozporządzenia MEN w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela wprowadzającego zmiany w realizacji praktyk zawodowych. z dnia 4 grudnia 2020 r., mają możliwość odbycia praktyki z zakresu pedagogiki specjalnej w formie zdalnej prowadzonej przez pedagoga specjalnego. Pierwsze zajęcia odbędą się w dniach 21-22.12.2020 (poniedziałek i wtorek) w godzinach od 16:15 do 20:00, a ostatnie do końca semestru czyli 17.01.2021 r. Zajęcia pozwolą zrealizować efekty kształcenia zakładane w programie praktyk I semestru studiów podyplomowych. 3. Słuchacze mają możliwość zorganizowania ww. praktyki we własnym zakresie zgodnie z wymaganiami określonymi w programie praktyk studiowanego kierunku. 4. Dokumentację niezbędną do zaliczenia praktyki należy złożyć w dziekanacie WSA w Bielsku-Białej w nieprzekraczalnym terminie do 30 stycznia 2021 r. 5. Odroczenie terminu realizacji praktyki jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Dziekana Wydziału Pedagogiki WSA. dr

Lidia Wollman
Dziekan Wydziału Pedagogiki

Zaświadczenia:

zaświadczenie AUTYZM
zaświadczenie OLIGO
zaświadczenie TPiR

 

We wtorek 15 grudnia 2020 r. od godz. 10:00 do 12:00 odbędzie się dyżur mgr M. Sędzińskiego związany z praktykami studenckimi na Wydziale Administracji. Kolejne dyżury będą odbywały się w piątki w godzinach popołudniowych. O terminach będziecie Państwo informowani na bieżąco.

Wydział Administracji

Uprzejmie informujemy, że dyżur dra Mirosława Waleczka w dniu 7 maja 2021 r. (16:00-18:00) odbędzie się w formie zdalnej na platformie Teams.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dzisiejszy dyżur dra Ostałkiewicza (14:00-16:00) odbędzie się w formie zdalnej.

Szanowni Państwo,

poniżej znajdą Państwo informacje dot. dostępności pracowników Wydziału Administracji w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 r. Prosimy pamiętać, aby podczas kontaktu z pracownikami i obecności na Uczelni stosować się do wszystkich wymogów reżimu sanitarnego.

 • Dziekan Wydziału Administracji, prof. ndzw., dr Antoni Osierda (pok. 23e):
  • dyżur dla studentów:
   • w każdy wtorek – godz. 14:00-16:00.
   • w każdy piątek – godz. 15:00-16:00.
  • seminarium dyplomowe:
   • w każdy piątek – 16:00-18:00.
 • dr Mirosław Waleczek (pok. 23g):
  • konsultacje dla studentów:
   • w każdy piątek w godzinach 15:00-16:00 (poza piątkami, kiedy zaplanowane są zajęcia dydaktyczne).
  • dyżur dla seminarzystów:
   • w każdy piątek w godzinach 16:00-17:00 (poza piątkami, kiedy zaplanowane są zajęcia dydaktyczne).
  • dyżury w piątki 19.03.2021, 26.03.2021, 2.04.2021 i 9.04.2021 odbywają się zdalnie na platformie Microsoft Teams w godzinach 16:00-18:00.
 • dr Jarosław Storczyński (pok. 23g):
  • dyżur dla studentów:
   • w każdy wtorek – godz. 14:00-16:00.
 • dr Radosław Ostałkiewicz (pok. 23c):
  • dyżur dla studentów:
   • wtorek, 2 marca (zdalnie) – godz. 14:00-16:00.
   • wtorek, 9 marca (stacjonarnie) – godz. 14:00-16:00.
   • wtorek, 16 marca (zdalnie) – godz. 14:00-16:00.
   • wtorek, 23 marca (brak dyżuru)
   • wtorek, 30 marca (zdalnie) – godz. 15:30-17:30.
   • wtorek, 6 kwietnia (zdalnie) – godz. 15:30-17:30.
   • wtorek, 13 kwietnia (zdalnie) – godz. 15:30-17:30.
   • wtorek, 20 kwietnia (zdalnie) – godz. 15:30-17:30.
   • wtorek, 27 kwietnia (zdalnie) – godz. 15:30-17:30
 • mgr Michał Sędziński (pok. 23c):
  • dyżur dla studentów:
   • środa, 24 marca 2021 r., godziny 15:00-16:00
   • piątek, 2 kwietnia 2021 r., godziny 16:00-18:00 (zdalnie)
   • piątek, 16 kwietnia 2021 r., godziny 16:00-18:00 (zdalnie)
   • piątek, 30 kwietnia 2021 r., godziny 16:00-18:00
   • piątek, 14 maja 2021 r., godziny 16:00-18:00
   • czwartek, 27 maja 2021 r., godziny 16:00-18:00 (zdalnie)
   • piątek, 4 czerwca 2021 r., godziny 16:00-18:00
W dniu 20 lutego 2021 r. DZIEKANAT będzie czynny w godz. 9:00-13:00
W celu ustalenia wizyty proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 501 422 932

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszamy do udziału w wykładzie otwartym na temat “Podstawowe zagadnienia z zakresu systemu ubezpieczeń społecznych”. Spotkanie przeprowadzą Dyrektor ZUS Oddział Bielsko-Biała, Pan Marek Magiera oraz Zastępca Dyrektora ds. dochodów ZUS Oddział Bielsko-Biała, Pan Marcin Tomecki.

Wykład zostanie przeprowadzony zdalnie, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Termin wykładu: 5 lutego 2021 r., godz. 16:00-18:15.

W piątek 29.01.2021 r. od godz. 16:00 do 18:00 odbędzie się dyżur mgr M. Sędzińskiego związany z praktykami studenckimi na Wydziale Administracji. O kolejnych terminach będziecie Państwo informowani na bieżąco.

W środę 20.01.2021 r. od godz. 14:30 do 16:00 odbędzie się dyżur mgr M. Sędzińskiego związany z praktykami studenckimi na Wydziale Administracji. O kolejnych terminach będziecie Państwo informowani na bieżąco.

W piątek 18.12.2020 r. od godz. 14:00 do 16:00 odbędzie się dyżur mgr M. Sędzińskiego związany z praktykami studenckimi na Wydziale Administracji. O kolejnych terminach będziecie Państwo informowani na bieżąco.

We wtorek 15 grudnia 2020 r. od godz. 10:00 do 12:00 odbędzie się dyżur mgr M. Sędzińskiego związany z praktykami studenckimi na Wydziale Administracji. Kolejne dyżury będą odbywały się w piątki w godzinach popołudniowych. O terminach będziecie Państwo informowani na bieżąco.

Uprzejmie informujemy, że dyżur dra Mirosława Waleczka w dniu 7 maja 2021 r. (16:00-18:00) odbędzie się w formie zdalnej na platformie Teams.

Uprzejmie informujemy, że dyżur mgra Michała Sędzińskiego w dniu 2 kwietnia 2021 r. odbędzie się w formie zdalnej.

Przerwa Świąteczna

Informujemy, że w związku z obecną sytuacją w kraju jak i zbliżającymi się Świętami, w dniach 31.03-09.04.2021 r. Dziekanat będzie nieczynny. W sprawach bardzo pilnych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kształcenie na studiach, studiach podyplomowych, a także kształcenie doktorantów w formie stacjonarnej, zostało ograniczone – zastąpiono je kształceniem hybrydowym bądź zdalnym. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51b ust. 4), w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności ich potwierdzania.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Kondolencje

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 24 marca 2021 r. (w środę) odbędzie się dyżur mgra Michała Sędzińskiego.  Mgr Sędziński będzie dostępny na Uczelni (stacjonarnie) w godzinach 15:00-16:00 w pokoju 23c. Prosimy o zachowanie wszelkich środków reżimu sanitarnego wymaganych aktualnie obowiązującymi przepisami.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że

 • w dniach 17-19 marca 2021 r. w godzinach 8:00-12:30
 • w dniach 25-27 maja 2021 r. w godzinach 8:00-12:30

kontakt z Dziekanatem WSA będzie możliwy wyłącznie telefonicznie i mailowo.

W powyższych terminach nie ma jakiejkolwiek możliwości wejścia na teren Uczelni.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dzisiejszy dyżur dra Ostałkiewicza (14:00-16:00) odbędzie się w formie zdalnej.

Studentów studiów I i II stopnia zainteresowanych stypendium socjalnym na semestr letni 2020/2021, prosimy o zgłoszenie się do Biura Obsługi Studentów (pok. nr 10 – w godzinach urzędowania), celem pobrania wniosku stypendialnego wraz z załącznikami.

Termin składania wniosków: 03.03.2021 r. – 31.03.2021 r.

UWAGA!

 1. O stypendium socjalne mogą starać się studenci, których dochód netto na członka rodziny za rok 2019 nie przekroczył 1.051,70 zł.
 2. Studenci, którzy w sem. zimowym 2020/2021 otrzymywali stypendium socjalne i sytuacja materialna ich rodziny nie zmieniła się w sposób istotny, składają tylko wniosek stypendialny, bez załączników.

Godziny urzędowania:

 • środa, czwartek – od 1000 do 1500
 • piątek – od 1400 do 1800
 • sobota – od 800 do 1300

Wniosek o stypendium soc. 2020-2021 w semestrze letnim.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (26 lutego 2021 r.) dyżur prof. Skoreckiej jest odwołany.

 

 • Wydział Administracji
  • pokój nr 23e: Dziekan Wydziału Administracji, prof. ndzw., dr Antoni Osierda.
  • pokój nr 23c: mgr Michał Sędziński (opiekun praktyk), dr Radosław Ostałkiewicz.
  • pokój nr 23g: dr Jarosław Storczyński, dr Mirosław Waleczek (Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia).
 • Wydział Pedagogiki
  • pokój nr 12: Dziekan Wydziału Pedagogiki, dr Lidia Wollman.
  • pokój nr 23h: prof. ndzw., dr. hab. Jadwiga Uchyła-Zroski.
  • pokój nr 23i: prof. ndzw., dr Lucyna Skorecka (Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia), dr Sławomira Ruchała (opiekun praktyk).
 • Samorząd studencki
  • pokój nr 23b.

Szanowni Państwo,

poniżej znajdą Państwo informacje dot. dostępności pracowników Wydziału Administracji w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 r. Prosimy pamiętać, aby podczas kontaktu z pracownikami i obecności na Uczelni stosować się do wszystkich wymogów reżimu sanitarnego.

 • Dziekan Wydziału Administracji, prof. ndzw., dr Antoni Osierda (pok. 23e):
  • dyżur dla studentów:
   • w każdy wtorek – godz. 14:00-16:00.
   • w każdy piątek – godz. 15:00-16:00.
  • seminarium dyplomowe:
   • w każdy piątek – 16:00-18:00.
 • dr Mirosław Waleczek (pok. 23g):
  • konsultacje dla studentów:
   • w każdy piątek w godzinach 15:00-16:00 (poza piątkami, kiedy zaplanowane są zajęcia dydaktyczne).
  • dyżur dla seminarzystów:
   • w każdy piątek w godzinach 16:00-17:00 (poza piątkami, kiedy zaplanowane są zajęcia dydaktyczne).
  • dyżury w piątki 19.03.2021, 26.03.2021, 2.04.2021 i 9.04.2021 odbywają się zdalnie na platformie Microsoft Teams w godzinach 16:00-18:00.
 • dr Jarosław Storczyński (pok. 23g):
  • dyżur dla studentów:
   • w każdy wtorek – godz. 14:00-16:00.
 • dr Radosław Ostałkiewicz (pok. 23c):
  • dyżur dla studentów:
   • wtorek, 2 marca (zdalnie) – godz. 14:00-16:00.
   • wtorek, 9 marca (stacjonarnie) – godz. 14:00-16:00.
   • wtorek, 16 marca (zdalnie) – godz. 14:00-16:00.
   • wtorek, 23 marca (brak dyżuru)
   • wtorek, 30 marca (zdalnie) – godz. 15:30-17:30.
   • wtorek, 6 kwietnia (zdalnie) – godz. 15:30-17:30.
   • wtorek, 13 kwietnia (zdalnie) – godz. 15:30-17:30.
   • wtorek, 20 kwietnia (zdalnie) – godz. 15:30-17:30.
   • wtorek, 27 kwietnia (zdalnie) – godz. 15:30-17:30
 • mgr Michał Sędziński (pok. 23c):
  • dyżur dla studentów:
   • środa, 24 marca 2021 r., godziny 15:00-16:00
   • piątek, 2 kwietnia 2021 r., godziny 16:00-18:00 (zdalnie)
   • piątek, 16 kwietnia 2021 r., godziny 16:00-18:00 (zdalnie)
   • piątek, 30 kwietnia 2021 r., godziny 16:00-18:00
   • piątek, 14 maja 2021 r., godziny 16:00-18:00
   • czwartek, 27 maja 2021 r., godziny 16:00-18:00 (zdalnie)
   • piątek, 4 czerwca 2021 r., godziny 16:00-18:00

Szanowni Państwo,

poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dot. dostępności pracowników Wydziału Pedagogiki w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 r. Prosimy pamiętać, aby podczas kontaktu z pracownikami i obecności na Uczelni stosować się do wszystkich wymogów reżimu sanitarnego.

Dyżury wszystkich pracowników odbywają się w piątki.

 • prof. ndzw., dr Lucyna Skorecka (pok. 23i):
  • od 26 lutego, co 2 tygodnie, w godzinach 16:00-17:00.
 • dr Sławomira Ruchała (pok. 23i):
  • od 26 lutego, co tydzień, w godzinach 16:30-17:30, przy czym co drugi tydzień dyżur odbywa się zdalnie, np. 26.02 (zdalnie), 05.03 (stacjonarnie), 12.03 (zdalnie), 19.03 (stacjonarnie) itd.
 • Dziekan Wydziału Pedagogiki, dr Lidia Wollman (pok. 12):
  • raz w tygodniu, począwszy od 5 marca, w godzinach 14:30-15:30.

Seminaria dyplomowe prof. Jadwigi Uchyły-Zroski odbywają się raz w miesiącu, począwszy od 5 marca, w godzinach 16:30-17:30 w pokoju 23h.

W dniu 20 lutego 2021 r. DZIEKANAT będzie czynny w godz. 9:00-13:00
W celu ustalenia wizyty proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 501 422 932

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszamy do udziału w wykładzie otwartym na temat “Podstawowe zagadnienia z zakresu systemu ubezpieczeń społecznych”. Spotkanie przeprowadzą Dyrektor ZUS Oddział Bielsko-Biała, Pan Marek Magiera oraz Zastępca Dyrektora ds. dochodów ZUS Oddział Bielsko-Biała, Pan Marcin Tomecki.

Wykład zostanie przeprowadzony zdalnie, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Termin wykładu: 5 lutego 2021 r., godz. 16:00-18:15.

W piątek 29.01.2021 r. od godz. 16:00 do 18:00 odbędzie się dyżur mgr M. Sędzińskiego związany z praktykami studenckimi na Wydziale Administracji. O kolejnych terminach będziecie Państwo informowani na bieżąco.

W środę 20.01.2021 r. od godz. 14:30 do 16:00 odbędzie się dyżur mgr M. Sędzińskiego związany z praktykami studenckimi na Wydziale Administracji. O kolejnych terminach będziecie Państwo informowani na bieżąco.

Informacja

W dniach 28.12.2020 r. – 03.01.2021 r. Dziekanat będzie nieczynny. W sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy.

W piątek 18.12.2020 r. od godz. 14:00 do 16:00 odbędzie się dyżur mgr M. Sędzińskiego związany z praktykami studenckimi na Wydziale Administracji. O kolejnych terminach będziecie Państwo informowani na bieżąco.

Szanowni Państwo!

Od 15 października do 6 listopada można składać w Dziekanacie wnioski o:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium Rektora,
 • zapomogę.

Proszę o zapoznanie się przez Państwa z regulaminem świadczeń dla Studentów WSA w Bielsku- Białej, w którym dowiedzą się Państwo jakie warunki należy spełniać, aby otrzymać ww. świadczenia uczelniane.

Poniżej wymienione najważniejsze informację dotyczące stypendium socjalnego, osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora.

Do wniosku o stypendium socjalne na sem. zimowy 2020/2021 należy dołączyć oprócz wniosku dokumenty potwierdzające wysokość dochodów uzyskanych PRZEZ STUDENTA I WSZYSTKICH (uwzględnionych we wniosku stypendialnym) PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW JEGO RODZINY w roku 2019:

Zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (dla małżonków oddzielnie). Zaświadczenie to powinno zawierać informację o wysokości dochodu, wysokości należnego podatku, wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu. Zaświadczenia zawierające informacje o pełnej wysokości opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (tj. sumy wysokości składki odliczonej od podatku oraz odliczonej od dochodu). Zaświadczenie może wystawić pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oświadczenia o innych dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym wg wzoru określonego w załączniku nr 2 (jeżeli takich dochodów nie było, to też złożyć oświadczenie wpisując dochód „0”). W przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oświadczenie o dochodzie wg wzoru określonego w załączniku nr 1, oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierające informacje o formie opłaconego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku. Zaświadczenia właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego zawierające liczbę ha przeliczeniowych (dotyczy osób posiadających gospodarstwo rolne). Zaświadczenia ze szkoły albo oświadczenia o uczęszczaniu do szkoły (zał. nr 4 i 5) osób pełnoletnich pobierających naukę (do 26 roku życia). W przypadku otrzymywania alimentów: kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty. W przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone: zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów. W przypadku utraty dochodu oświadczenie wg wzoru określonego w załączniku nr 3 oraz dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu. W przypadku uzyskania dochodu oświadczenie wg wzoru określonego w załączniku nr 3 oraz dokument określający wysokość tego dochodu.

W/w dokumentami mogą być: zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości osiągniętego dochodu, decyzje właściwego organu o przyznaniu renty, emerytury i inne.

UWAGA!!! W przypadku studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,-zł – zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny.

Jeżeli chodzi o stypendium socjalne wszystkie załączniki prosimy o przedrukowanie i złożenie oświadczeń wpisując dochód ”0” lub brak w przypadku oświadczeń dotyczących uczęszczania dzieci do szkół podstawowych lub uczelni wyższej.

Do wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy dołączyć wniosek oraz orzeczenie:

 • o niepełnosprawności,
 • o stopniu niepełnosprawności,
 • o zaliczeniu do grup inwalidów,
 • lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

O Stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci, którzy:

 • uzyskali w poprzednim roku studiów średnią ocen nie niższa niż 4,75 ORAZ posiadać osiągnięcia naukowe, lub artystyczne, lub sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym- uzyskane w poprzednim roku akademickim.

Wniosek o stypendium socjalne ma być wydrukowany w formacie A3 i składać się w tzw. „książeczkę” reszta w formacie standardowym A4. W razie problemów z drukiem w drukarni zapraszamy po wniosek do Dziekanatu.

Regulamin świadczeń dla studentów WSA 2020-2021 (pdf) >>

Oświadczenia do st.socjalnego (pdf) >>

Wnioski na inne świadczenia 2020-2021 (pdf) >>

Wnioski-stypendialne-na-rok-ak.2020-2021 (pdf) >>

Wniosek o stypendium soc. 2020-2021 w semestrze letnim.

Decyzja Dziekana Wydziału Pedagogiki WSA w Bielsku-Białej w sprawie zaliczenia praktyk z zakresu pedagogiki specjalnej przez Słuchaczy studiów podyplomowych: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), Terapia pedagogiczna i rewalidacja (pedagogika korekcyjna), Logopedia.

1. Słuchacze, którzy posiadają przygotowanie z zakresu pedagogiki specjalnej w postaci:

a) ukończonych studiów podyplomowych lub kursów kwalifikacyjnych z autyzmu, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, terapii pedagogicznej, logopedii lub innego kierunku z zakresu pedagogiki specjalnej,
b) ukończyły studia licencjackie lub magisterskie pedagogiki specjalnej lub pedagogiki z oligofrenopedagogiką,
c) pracują w placówce z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
otrzymają zaliczenie praktyki z zakresu pedagogiki specjalnej w wymiarze 60 godz.
na podstawie:

ad. 1a) świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,
ad. 1b) dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem,
ad.1c) zaświadczenia o zatrudnieniu wg załączonego wzoru.

2. Słuchacze nieposiadający ww. przygotowania, zgodnie z nowelizacją rozporządzenia MEN w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela wprowadzającego zmiany w realizacji praktyk zawodowych. z dnia 4 grudnia 2020 r., mają możliwość odbycia praktyki z zakresu pedagogiki specjalnej w formie zdalnej prowadzonej przez pedagoga specjalnego. Pierwsze zajęcia odbędą się w dniach 21-22.12.2020 (poniedziałek i wtorek) w godzinach od 16:15 do 20:00, a ostatnie do końca semestru czyli 17.01.2021 r. Zajęcia pozwolą zrealizować efekty kształcenia zakładane w programie praktyk I semestru studiów podyplomowych. 3. Słuchacze mają możliwość zorganizowania ww. praktyki we własnym zakresie zgodnie z wymaganiami określonymi w programie praktyk studiowanego kierunku. 4. Dokumentację niezbędną do zaliczenia praktyki należy złożyć w dziekanacie WSA w Bielsku-Białej w nieprzekraczalnym terminie do 30 stycznia 2021 r. 5. Odroczenie terminu realizacji praktyki jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Dziekana Wydziału Pedagogiki WSA. dr

Lidia Wollman
Dziekan Wydziału Pedagogiki

Zaświadczenia:

zaświadczenie AUTYZM
zaświadczenie OLIGO
zaświadczenie TPiR

 

We wtorek 15 grudnia 2020 r. od godz. 10:00 do 12:00 odbędzie się dyżur mgr M. Sędzińskiego związany z praktykami studenckimi na Wydziale Administracji. Kolejne dyżury będą odbywały się w piątki w godzinach popołudniowych. O terminach będziecie Państwo informowani na bieżąco.

Wydział Pedagogiki

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (26 lutego 2021 r.) dyżur prof. Skoreckiej jest odwołany.

 

Szanowni Państwo,

poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dot. dostępności pracowników Wydziału Pedagogiki w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 r. Prosimy pamiętać, aby podczas kontaktu z pracownikami i obecności na Uczelni stosować się do wszystkich wymogów reżimu sanitarnego.

Dyżury wszystkich pracowników odbywają się w piątki.

 • prof. ndzw., dr Lucyna Skorecka (pok. 23i):
  • od 26 lutego, co 2 tygodnie, w godzinach 16:00-17:00.
 • dr Sławomira Ruchała (pok. 23i):
  • od 26 lutego, co tydzień, w godzinach 16:30-17:30, przy czym co drugi tydzień dyżur odbywa się zdalnie, np. 26.02 (zdalnie), 05.03 (stacjonarnie), 12.03 (zdalnie), 19.03 (stacjonarnie) itd.
 • Dziekan Wydziału Pedagogiki, dr Lidia Wollman (pok. 12):
  • raz w tygodniu, począwszy od 5 marca, w godzinach 14:30-15:30.

Seminaria dyplomowe prof. Jadwigi Uchyły-Zroski odbywają się raz w miesiącu, począwszy od 5 marca, w godzinach 16:30-17:30 w pokoju 23h.

W dniu 20 lutego 2021 r. DZIEKANAT będzie czynny w godz. 9:00-13:00
W celu ustalenia wizyty proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 501 422 932

Studia Podyplomowe

Decyzja Dziekana Wydziału Pedagogiki WSA w Bielsku-Białej w sprawie zaliczenia praktyk z zakresu pedagogiki specjalnej przez Słuchaczy studiów podyplomowych: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), Terapia pedagogiczna i rewalidacja (pedagogika korekcyjna), Logopedia.

1. Słuchacze, którzy posiadają przygotowanie z zakresu pedagogiki specjalnej w postaci:

a) ukończonych studiów podyplomowych lub kursów kwalifikacyjnych z autyzmu, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, terapii pedagogicznej, logopedii lub innego kierunku z zakresu pedagogiki specjalnej,
b) ukończyły studia licencjackie lub magisterskie pedagogiki specjalnej lub pedagogiki z oligofrenopedagogiką,
c) pracują w placówce z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
otrzymają zaliczenie praktyki z zakresu pedagogiki specjalnej w wymiarze 60 godz.
na podstawie:

ad. 1a) świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,
ad. 1b) dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem,
ad.1c) zaświadczenia o zatrudnieniu wg załączonego wzoru.

2. Słuchacze nieposiadający ww. przygotowania, zgodnie z nowelizacją rozporządzenia MEN w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela wprowadzającego zmiany w realizacji praktyk zawodowych. z dnia 4 grudnia 2020 r., mają możliwość odbycia praktyki z zakresu pedagogiki specjalnej w formie zdalnej prowadzonej przez pedagoga specjalnego. Pierwsze zajęcia odbędą się w dniach 21-22.12.2020 (poniedziałek i wtorek) w godzinach od 16:15 do 20:00, a ostatnie do końca semestru czyli 17.01.2021 r. Zajęcia pozwolą zrealizować efekty kształcenia zakładane w programie praktyk I semestru studiów podyplomowych. 3. Słuchacze mają możliwość zorganizowania ww. praktyki we własnym zakresie zgodnie z wymaganiami określonymi w programie praktyk studiowanego kierunku. 4. Dokumentację niezbędną do zaliczenia praktyki należy złożyć w dziekanacie WSA w Bielsku-Białej w nieprzekraczalnym terminie do 30 stycznia 2021 r. 5. Odroczenie terminu realizacji praktyki jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Dziekana Wydziału Pedagogiki WSA. dr

Lidia Wollman
Dziekan Wydziału Pedagogiki

Zaświadczenia:

zaświadczenie AUTYZM
zaświadczenie OLIGO
zaświadczenie TPiR

 

Od 25 sierpnia 2020 r. zapraszamy po odbiór świadectw absolwentów studiów podyplomowych:

 • Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Terapia pedagogiczna i rewalidacja

Harmonogram zajęć

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszamy do udziału w wykładzie otwartym na temat “Podstawowe zagadnienia z zakresu systemu ubezpieczeń społecznych”. Spotkanie przeprowadzą Dyrektor ZUS Oddział Bielsko-Biała, Pan Marek Magiera oraz Zastępca Dyrektora ds. dochodów ZUS Oddział Bielsko-Biała, Pan Marcin Tomecki.

Wykład zostanie przeprowadzony zdalnie, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Termin wykładu: 5 lutego 2021 r., godz. 16:00-18:15.