STREFA STUDENTA

Informacje z dziekanatów

PRAKTYKI ZAWODOWE STUDENTÓW I i II STOPNIA

Zarządzenie 247/07/2020 w sprawie realizacji i zaliczenia praktyk zawodowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Zarządzenie »

 • Administracja
 • Pedagogika
 • Fizjoterapia
 • Studia Podyplomowe
 

INFORMACJA!

W dniu 14.03.2020 r. dziekanat wydziału pedagogiki i administracji będzie nieczynny.
Terminy egzaminów Wydziału Administracji w poprawkowej sesji zimowej 2019/2020 (studia niestacjonarne).

Wyniki egzaminu: PODSTAWY PRAWOZNAWSTWA, 1 sem. st. niestacjonarne.

Terminy egzaminów Wydziału Administracji w poprawkowej sesji zimowej 2019/2020 ( studia niestacjonarne )

KOMUNIKAT 23-11-2019
Seminarium prof. B.Więzik odbędzie się 29.11.2019 r. o godz. 16.30. Dyżur w sprawie praktyk prof. B. Wiezik odbędzie się 30.11.2019 r. o godz. 10.00 - 11.30
 
 

 

INFORMACJA!

W dniu 14.03.2020 r. dziekanat wydziału pedagogiki i administracji będzie nieczynny.


Dyżur dr. Sławomiry Ruchały
 
dr Sławomira Ruchała będzie dostępna na Uczelni w dniu 29 lutego 2020 r. od godziny 12:00.0
 

Dyżur dr. Sławomiry Ruchały
 
Dyżur dr. Sławomiry Ruchały: 14.02.2020 r., godz. 15:30 - 17:00
 

Terminy egzaminów Wydziału Pedagogiki
 
 

Zapisy na seminaria dyplomowe dla 2 roku st. I-go stopnia i 1 roku st. II-go stopnia

Studenci I roku studiów niestacjonarnych 2 stopnia
oraz studenci II roku studiów niestacjonarnych 1 stopnia

Szanowni Państwo
Przedstawiam Państwu problematykę seminarium dyplomowego. Jest to problematyka, na podstawie której, każdy student powinien dokonać wyboru promotora, pod którego opieką będzie realizował pracę dyplomową. Proszę o jej przestudiowanie i przemyślenie.

Wszystkie przedstawione Państwu propozycje stanowią jedynie zarys tematyki zajęć seminaryjnych a nie tematy prac.

Ponieważ, zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki z dnia 26 września 2014 r., liczba osób grupie seminaryjnej nie może być większa niż 15, proszę o wskazanie drugiego promotora. Ostateczną decyzje o składzie grupy seminaryjnej podejmuje Dziekan na podstawie propozycji promotora.

Wybór powinien zostać dokonany do 14.02.2020 r.

Z wyrazami szacunku
Dziekan Wydziału Pedagogiki
Dr Jadwiga Gazda

Wykaz proponowanej tematyki seminarium dyplomowego (magisterskiego): PDF
Wzór deklaracji wyboru promotora: PDF

Strona w budowie

 


Dyżur dr. Sławomiry Ruchały
Seminarium dyplomowe w dniu 6 marca 2020 r. z Panią prof. Lucyną Skorecką zostaje odwołane z powodu choroby prowadzącej.

Dyżur dr. Sławomiry Ruchały
dr Sławomira Ruchała będzie dostępna na Uczelni w dniu 29 lutego 2020 r. od godziny 12:00

Seminarium z prof. Korzeniowską
Seminarium z prof. Korzeniowską na studiach podyplomowych PPiW zostaje przeniesione z 20 III 2020 na piątek 13 III br. (g. 16.00, s.6).

Terminy zjazdów - studia podyplomowe II sem. (pdf) »
Komunikat dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej Dotyczy egzaminów ustnych prowadzonych przez Panią dr Lidię Wollman w dniu 13.12.2019 w godz. 16.00 – 18.00
 • Pedagogika przedszkolna (ciąg dalszy tj. dla osób, które nie przystąpiły w dniu 06.12.2019)
 • Pedagogika wczesnoszkolna
w dniu 14.12.2019 w godz. 10.00 – 14.30
 • Pedagogika wczesnoszkolna (ciąg dalszy)
Prosimy o dokonanie podziału, wg. którego będziecie Państwo przystępować do egzaminów w danym dniu.

Harmonogram zajęć

Terminy zjazdów rok akademicki 2019/2020: PDF


 • Administracja studia I stopnia, II semestr I rok: PDF
 • Administracja studia II stopnia, II semestr I rok: PDF
 • Administracja studia I stopnia, IV semestr II rok: PDF
 • Administracja studia I stopnia, VI semestr III rok: PDF
 • Pedagogika studia I stopnia, II semestr I rok: PDF
 • Pedagogika studia I stopnia, IV semestr II rok: PDF
 • Pedagogika studia I stopnia, VI semestr III rok: PDF
 • Pedagogika studia II stopnia, II semestr I rok: PDF
 • Pedagogika studia II stopnia, IV semestr, II rok: PDF
Studia podyplomowe:
 • Autyzm, zespół Aspergera i (…) – II sem.: PDF
 • Przygotowanie Pedagogiczne (…) – II sem.: PDF
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – II sem.: PDF
 • Terapia pedagogiczna i rewalidacja – II sem.: PDF
 • Administracja publiczna – II sem.: PDF