Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie, lub zagrożoną niedostosowaniem oraz osobami dorosłymi, które weszły w konflikt z prawem lub z innych powodów wymagają resocjalizacji. Ich celem jest przede wszystkim wyposażenie słuchaczy w wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem oraz nabycie przez uczestników studiów wiedzy o prawidłowościach rozwoju społecznego i interpersonalnego dzieci i młodzieży, oraz mogących wystąpić w tym procesie zaburzeń. Adresatami studiów są osoby, które ukończyły co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia. Osoby chcące uzyskać kwalifikacje do pracy w placówkach oświatowych powinny mieć kwalifikacje pedagogiczne.

Forma: studia kwalifikacyjne

Czas trwania: 3 semestry/ 1 rok

Czesne za rok: 1100 zł

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Zarezerwuj miejsce ONLINE w 5 minut!

Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie, lub zagrożoną niedostosowaniem oraz osobami dorosłymi, które weszły w konflikt z prawem lub z innych powodów wymagają resocjalizacji. Ich celem jest przede wszystkim wyposażenie słuchaczy w wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem oraz nabycie przez uczestników studiów wiedzy o prawidłowościach rozwoju społecznego i interpersonalnego dzieci i młodzieży, oraz mogących wystąpić w tym procesie zaburzeń. Adresatami studiów są osoby, które ukończyły co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia. Osoby chcące uzyskać kwalifikacje do pracy w placówkach oświatowych powinny mieć kwalifikacje pedagogiczne.

Forma: studia kwalifikacyjne

Czas trwania: 3 semestry/ 1 rok

Czesne za rok: 1100 zł

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Zarezerwuj miejsce ONLINE w 5 minut!