Rekrutacja – Bezpieczeństwo wewnętrzne

Rekrutacja – Bezpieczeństwo wewnętrzne
Jesteś zainteresowany ciekawymi studiami z atrakcyjną perspektywą zatrudnienia po ich ukończeniu? 📍 Jeżeli tak – zapraszamy do nas!
Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSA to kierunek studiów, na którym wykładowcy-praktycy chętnie podzielą się swoją wiedzą, ogromnym doświadczeniem oraz nauczą Cię, w jaki sposób profesjonalnie dbać o bezpieczeństwo osób, mienia, budynków czy usług. 🚔
Jakie są perspektywy zatrudnienia po ukończeniu studiów na tym kierunku?
👉 w służbach mundurowych, takich jak wojsko, policja, straż pożarna, straż graniczna, służba więzienna, straż ochrony kolei, inspekcja transportu drogowego i in.,
👉 w wyspecjalizowanych jednostkach stojących na straży szeroko pojętego bezpieczeństwa (ABW, CBA, CBŚ, SOP),
👉 w administracji publicznej i prywatnej, w charakterze osób odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa i ochrony,
👉 w sztabach zarządzania kryzysowego lub działach bezpieczeństwa jednostek organizacyjnych (np. gmin czy powiatów),
👉 w organizacjach pozarządowych zajmujących się w sposób profesjonalny bezpieczeństwem społecznym, ekologicznym, ochroną praw człowieka i obywatela, bezpieczeństwem transportu czy zapobieganiem przestępczości,
👉 w firmach zajmujących się w sposób profesjonalny ochroną osób i mienia,
👉 w agencjach detektywistycznych i innych firmach oraz instytucjach w jakikolwiek sposób związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem.
Skorzystaj z naszej promocji tylko do końca lipca! Osoby, które prześlą dokumenty aplikacyjne do końca lipca zwolnione zostaną z opłaty rekrutacyjnej i wpisowej* 💪
*Opłata zostanie przeniesiona na poczet czesnego.
Przekaż znajomym i zostaw swój 👍 pod postem. Być może dzięki Tobie ktoś bliski znajdzie nową perspektywę dla siebie oraz możliwość dalszego rozwoju 👌
Powiększ czcionkę
Wysoki kontrast