Praktyki studenckie-pedagogika

dr Danuta Jankowska

opiekun praktyk zawodowych

wsa stalowa wola przerwa 1

Dyżury dla studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022:

Piątek 04.03.2022r. Godzina 15.00- 18.00 dyżur pracowniczy
Piątek 11.03.2022r. Godzina 15.00 – 16.00 konsultacje w sprawie praktyk
Piątek 25.03.2022r. Godzina 15.00 – 16.00 konsultacje w sprawie praktyk
Piątek 01.04.2022r. Godzina 15.00 – 16.00 konsultacje w sprawie praktyk
Piątek 29.04.2022r. Godzina 15.00 – 16.00 konsultacje w sprawie praktyk
Piątek 13.05.2022r. Godzina 15.00 – 16.00 konsultacje w sprawie praktyk
Piątek 20.05.2022r. Godzina 15.00 – 17.00 konsultacje w sprawie praktyk
Piątek 10.06.2022r. Godzina 15.00 – 16.00 konsultacje w sprawie praktyk
Piątek 17.06.2022r. Godzina 15.00 – 16.00 konsultacje w sprawie praktyk

Dokumentacja dot. praktyk studenckich dla kierunku Pedagogika  – studia I stopnia (1 rok). PLAN  PRAKTYKI  OGÓLNOPEDAGOGICZNEJ – OBSERWACYJNEJ

II semestr PLAN PRAKTYKI Praktyka ogólnopedagogiczna

Porozumienie w sprawie praktyki aktualne

SEM 2 POW -praktyka obserwacyjna

Dokumentacja dot. praktyk studenckich dla kierunku Pedagogika – studia I stopnia (2 rok). PLAN PRAKTYKI PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Porozumienie w sprawie praktyki aktualne — kopia

POW – szczegółowy PLAN

SEM. 3, POW, praktyka OBSERWACYJNO – ASYSTENCKA

SEM. 4,5,6, POW, praktyka ASYSTENCKO – PED – METOD.

Dokumentacja dot. praktyk studenckich dla kierunku Pedagogika – studia I stopnia (3 rok). PLAN PRAKTYKI PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

POW – szczegółowy PLAN

POW PLAN PRAKTYK z podziałem na praktyki modułowe PWiP- 1 st

3 ROK, 1ST, SEM 5 i 6 – praktyki asystencko – pedagogiczno – metodyczne

SEM. III, IV, V, VI POW – DOKUMENTY praktyka metodyczna.

PLAN PRAKTYK PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z ELEMENTAMI RESOCJALIZACJI (2 STOPIEŃ – studia magisterskie)

Porozumienie w sprawie praktyki aktualne

POW 2 st. Plan praktyk z podziałem

POW Z ER, SEM 1

POW Z ER, SEM 2

POW Z ER, SEM 3 I 4

POW Z ER

PLAN PRAKTYKI SPECJALNOŚĆ: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami logopedii (2 STOPIEŃ – studia magisterskie)

PLAN PRAKTYKI PWiPzEL Praktyka zawodowa – metodyczna

Porozumienie w sprawie praktyki aktualne

PWIP Z EL – skierowania

PWiPzEL 2 st. Plan praktyk z podziałem

SEM. 1 PWiPzL- praktyka obserwacyjna

SEM. 2 PWiPzL – praktyka obserwacyjno – asystencka

SEM. 3 PWiP z EL – praktyka aststencko-ped – met

SEM. 4, PWiPzEL, praktyka asystencko – ped. metodyczna

PLAN PRAKTYK TERAPIA ZAJĘCIOWA Z ARTETERAPIĄ  (2 STOPIEŃ – studia magisterskie)

Porozumienie w sprawie praktyki aktualne

SEM. 1 TZiA- praktyka obserwacyjna

SEM. 2 TZiA- praktyka OBSERWACYJNO – asystencka

SEM. 3 i 4 TZiA- praktyka asystencko-pedagogiczna, uczestnicząca

TZiA 2 st. Plan praktyk z podziałem

TZIA II ST

Dokumentacja dot. praktyk studenckich dla kierunku Pedagogika (2 STOPIEŃ – studia magisterskie, 1 rok, bez specjalności 

DOKUMENTACJA – I i II sem.

 

 

 

 

 

Powiększ czcionkę
Wysoki kontrast