Praktyki studenckie-pedagogika

dr Danuta Jankowska

opiekun praktyk zawodowych

wsa stalowa wola przerwa 1

Dyżury dla studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023:

Piątek 25.11.2022r. Godzina 15.00- 16.00konsultacje w sprawie praktyk
Piątek 02.12.2022r. Godzina 15.00 – 16.00 konsultacje w sprawie praktyk
Piątek 16.12.2022r. Godzina 15.00 – 16.00 konsultacje w sprawie praktyk
Piątek 13.01.2023r. Godzina 15.00 – 16.00 konsultacje w sprawie praktyk
Piątek 27.0.2023r. Godzina 15.00 – 16.00 konsultacje w sprawie praktyk

Dokumentacja dot. praktyk studenckich dla kierunku Pedagogika  – studia I stopnia (1 rok). PLAN  PRAKTYKI  OGÓLNOPEDAGOGICZNEJ – OBSERWACYJNEJ

II semestr PLAN PRAKTYKI Praktyka ogólnopedagogiczna

SEM 2 POW -praktyka obserwacyjna

Dokumentacja dot. praktyk studenckich dla kierunku Pedagogika – studia I stopnia (2 rok). PLAN PRAKTYKI PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

POWiR – szczegółowy PLAN

SEM. 3, POWiR, praktyka OBSERWACYJNO – ASYSTENCKA

SEM. 4,5,6, POWiR, praktyka ASYSTENCKO – PED – METOD.

Dokumentacja dot. praktyk studenckich dla kierunku Pedagogika – studia I stopnia (3 rok). PLAN PRAKTYKI PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

POW – szczegółowy PLAN SEM. III, IV, V, VI POW – DOKUMENTY praktyka metodyczna.

SEM. III, IV, V, VI POW – DOKUMENTY praktyka metodyczna.

PLAN PRAKTYK PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z ELEMENTAMI RESOCJALIZACJI (2 STOPIEŃ – studia magisterskie)

POW 2 st. Plan praktyk z podziałem

POW Z ER, SEM 1

POW Z ER, SEM 2

POW Z ER, SEM 3 I 4

PLAN PRAKTYKI SPECJALNOŚĆ: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami logopedii (2 STOPIEŃ – studia magisterskie)

PLAN PRAKTYKI PWiPzEL Praktyka zawodowa – metodyczna

PWiPzEL 2 st. Plan praktyk z podziałem

SEM. 1 PWiPzL- praktyka obserwacyjna

SEM. 2 PWiPzL – praktyka obserwacyjno – asystencka

SEM. 3 PWiP z EL – praktyka aststencko-ped – met

SEM. 4, PWiPzEL, praktyka asystencko – ped. metodyczna

PLAN PRAKTYK TERAPIA ZAJĘCIOWA Z ARTETERAPIĄ  (2 STOPIEŃ – studia magisterskie)

Plan-praktyki-TZiA, s.3,4

Plan-praktyki-TZiA, s.3,4

SEM. 2 TZiA- praktyka OBSERWACYJNO – asystencka

SEM. 2 TZiA- praktyka OBSERWACYJNO – asystencka

SEM. 3 i 4 TZiA- praktyka asystencko-pedagogiczna, uczestnicząca

TZiA 2 st plan praktyk

TZiA 2 st. Plan praktyk z podziałem

PLAN PRAKTYK ASYSTENCKO – PEDAGOGICZNO – METODYCZNEJ DIAGNOZA, PLANOWANIE I PROWADZENIE TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

DIAGNOZA, PLANOWANIE

Plan-praktyki-diagnoza planowanie i prowadzenie terapii w integracji sensorycznej

Plan-praktyki-diagnozaplanowanie i prowadzenie terapii w integracji sensorycznej

Dokumentacja dot. praktyk studenckich dla kierunku Pedagogika (2 STOPIEŃ – studia magisterskie, 1 rok, bez specjalności)

DOKUMENTACJA – I i II sem.

 

 

 

 

 

Powiększ czcionkę
Wysoki kontrast