Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna i logopedia szkolna

W trakcie studiów słuchacz zdobywa nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne z zakresu korekcji fragmentarycznych deficytów rozwojowych utrudniających dzieciom uczenie się, a także z zakresu zaburzeń artykulacji oraz wyposażenie zostaje w warsztat diagnostyczny. Absolwent studiów zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające mu prowadzenie zajęć w szkole ogólnodostępnej z zakresu terapii pedagogicznej (reedukacji) i logopedii szkolnej (zaburzeń artykulacji). Może prowadzić zajęcia logopedyczne od przedszkola do szkół ponadpodstawowych (bez diagnozowania) oraz korektywę reedukacyjną (dla dzieci mających trudności w nauce).

Adresatami studiów są absolwenci studiów minimum pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Forma: studia kwalifikacyjne

Czas trwania: 3 semestry/ 1 rok

Czesne za semestr: 1200 zł

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Zarezerwuj miejsce ONLINE w 5 minut!

Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna i logopedia szkolna

W trakcie studiów słuchacz zdobywa nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne z zakresu korekcji fragmentarycznych deficytów rozwojowych utrudniających dzieciom uczenie się, a także z zakresu zaburzeń artykulacji oraz wyposażenie zostaje w warsztat diagnostyczny. Absolwent studiów zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające mu prowadzenie zajęć w szkole ogólnodostępnej z zakresu terapii pedagogicznej (reedukacji) i logopedii szkolnej (zaburzeń artykulacji). Może prowadzić zajęcia logopedyczne od przedszkola do szkół ponadpodstawowych (bez diagnozowania) oraz korektywę reedukacyjną (dla dzieci mających trudności w nauce).

Adresatami studiów są absolwenci studiów minimum pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Forma: studia kwalifikacyjne

Czas trwania: 3 semestry/ 1 rok

Czesne za semestr: 1200 zł

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Zarezerwuj miejsce ONLINE w 5 minut!