Zarządzanie w administracji

Kierunek: ZARZĄDZANIE
Specjalność: Zarządzanie w administracji
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: licencjackie
Czas trwania: 6 semestrów
Opłaty za studia: 2250 zł/semestr

Zarządzanie w administracji to specjalność dla osób, które pragną zdobyć szeroką wiedzę z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych, aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej w kraju i na świecie oraz będą chciały wykorzystać ją w codziennej pracy urzędnika państwowego różnych szczebli. Studenci tej specjalności nabędą umiejętności niezbędne w wykonywaniu funkcji zarządzających oraz praktyczne zdolności wymagane od pracowników administracyjnych i kadry kierowniczej. Poznają tajniki strategicznego i efektywnego zarządzania finansami, projektami oraz zasobami ludzkimi. Absolwent specjalności zarządzanie w administracji zyskuje wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne cenione przez potencjalnych pracodawców, takie jak m.in.: umiejętność analizy złożonych problemów decyzyjnych, prowadzenia dialogu z partnerami społecznymi, negocjowania, rozwiązywania konfliktów, stosowania regulacji prawnych oraz realizacji inwestycji i zarządzania finansami. Jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w administracji różnego szczebla, a także w instytucjach i firmach komercyjnych, poszukujących specjalistów z zakresu procedur, przepisów prawnych, tworzenia i racjonalizowania procesów administracyjnych i zarządczych występujących w niemal każdej instytucji.

wsa stalowa wola przerwa 1

Perspektywy zatrudnienia

  • • urzędy centralne i terenowe
  • organy administracji rządowej i samorządowej
  • instytucje Unii Europejskiej oraz organizacje międzynarodowe
  • organizacje społeczne i firmy konsultingowe
  • firmy prywatne, w tym prowadzenie własnej działalności gospodarczej
  • instytucje i ośrodki badawcze
  • organizacje pozarządowe
  • specjalista ds. zarządzania w administracji
  • doradca ds. procedur i przepisów prawnych w zarządzaniu

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach

Powiększ czcionkę
Wysoki kontrast