Zarządzanie kryzysowe

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Specjalność: Zarządzanie kryzyowe
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: licencjackie
Czas trwania: 6 semestrów
Opłaty za studia: 2250 zł/semestr

Zarządzanie ludźmi i organizacja pracy w sytuacjach kryzysowych to niezwykle trudne i wymagające, a przede wszystkim odpowiedzialne zadanie, do którego przygotowują prowadzone przez WSA studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności Zarządzanie kryzysowe. Sytuacja pandemiczna, klęski naturalne, kryzys gospodarczy, cyberprzestępczość i inne nieprzewidywalne i związane z rozwojem cywilizacyjnym zagrożenia przyczyniają się do tego, że zarówno służby rządowe, jak i samorządowe poszukują specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa. W ramach proponowanej specjalności nauczysz się, w jaki sposób szybko i racjonalne oceniać zagrożenia, podejmować właściwe decyzje oraz jak profesjonalnie działać w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych. Absolwent zdobędzie rozszerzoną wiedzę i umiejętność twórczego rozwiązywania problemów oraz będzie potrafił zgodnie z zasadami etyki i przede wszystkim kompetentnie radzić sobie z sytuacjami, które niejednokrotnie przerastają osoby bez odpowiedniego przygotowania. Ukończenie tej specjalności gwarantuje zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu obrony ludności cywilnej – to propozycja dla osób opanowanych, radzących sobie z emocjami, którym stres nie kojarzy się z lękiem i paniką, lecz pełną mobilizacją i chęcią do natychmiastowego działania.

wsa stalowa wola przerwa 1

Perspektywy zatrudnienia

  • instytucje i organizacje związane z kierowaniem zespołami w sytuacjach kryzysowych, zagrożenia państwa, walki z klęskami żywiołowymi itp.
  • Centra Zarządzania Kryzysowego
  • Centra Powiadamiania Ratunkowego
  • służby rządowe i samorządowe oraz instytucje cywilne realizujące zadania obronne (na stanowiskach ekspertów, kierowników, koordynatorów medycznych, doradców, inspektorów)
  • w strukturach MSWiA, Ministerstwa Sprawiedliwości
  • instytucje bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym, takie jak Interpol czy Europol

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach

Powiększ czcionkę
Wysoki kontrast