Ochrona osób i mienia

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Specjalność: Ochrona osób i mienia
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: licencjackie
Czas trwania: 6 semestrów
Opłaty za studia: 2250 zł/semestr
Jeżeli zawsze czułeś się odpowiedzialny za innych, pasjonowały Cię sztuki walki, wykazywałeś się odwagą i bez wahania broniłeś słabszych – te studia są stworzone właśnie dla Ciebie. Potrzeba bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Problemy z jej zapewnieniem blokują możliwość realizacji potrzeb wyższego rzędu, takich jak uznanie czy samorealizacja. Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności Ochrona osób i mienia przyczynią się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców całego regionu. Absolwenci tego kierunku posiądą wiedzę i zdobędą praktyczne umiejętności dotyczące tego, w jaki sposób zabezpieczyć życie i zdrowie ludzi, w tym również w czasie imprez o charakterze masowym, a także jak zapobiegać przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu. Specjalność ta przygotowuje do pracy w różnorodnych służbach, inspekcjach, strażach czy przedsiębiorstwach, w których funkcjonują stanowiska wymagające wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Absolwenci znajdą zatrudnienie zarówno w instytucjach sektora publicznego, jak i prywatnego.
wsa stalowa wola przerwa 1

Perspektywy zatrudnienia

  • służby mundurowe (policja, żandarmeria wojskowa)
  • straż miejska, gminna, graniczna
  • straż ochrony kolei
  • agencje ochrony osób i mienia
  • agencje detektywistyczne
  • organizacje zajmujące się bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym
  • firmy projektujące systemy zabezpieczenia i monitoringu technicznego

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach

Powiększ czcionkę
Wysoki kontrast