Formacje policyjne

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Specjalność: Formacje policyjne
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: licencjackie
Czas trwania: 6 semestrów
Opłaty za studia: 2250 zł/semestr

Propozycja kształcenia w ramach specjalności Formacje policyjne to rozwiązanie interesujące dla wszystkich tych, którzy już w dzieciństwie bawili się w policjantów i złodziei i zawsze stawali po „dobrej stronie mocy”. Program kształcenia w ramach tej specjalności gwarantuje zapoznanie się z zasadami funkcjonowania formacji mundurowych, znaczeniem służb specjalnych i innych formacji realizujących zadania o charakterze policyjnym, a także ich rolą w systemie bezpieczeństwa państwa. Zdobycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie pozwoli absolwentom na efektywne rozwiązywanie problemów z zakresu bezpieczeństwa obywateli i kraju. Specjalność ta przygotowuje studentów do wykonywania zadań zawodowych na wysokim poziomie oraz do utrzymania swoich kompetencji przez cały okres aktywności zawodowej, aby mogli dostosować się do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Program kształcenia uwzględnia współczesne standardy działań służb mundurowych i jednostek cywilnych w krajowej i europejskiej przestrzeni związanej z szeroko pojętą obronnością, a uzyskiwane efekty zakładają zwiększenie konkurencyjności na lokalnym i międzynarodowym rynku pracy oraz zapewniają studentom wybór własnej drogi rozwoju zawodowego i kształcenia ustawicznego odpowiednio do swoich zainteresowań i zdolności. Jeżeli zawsze marzyła Ci się praca w organach ścigania czy służbach o charakterze prewencyjnym – ta specjalność jest stworzona właśnie dla Ciebie!

 

wsa stalowa wola przerwa 1

Perspektywy zatrudnienia

  • różnego rodzaju służby mundurowe (policja, straż miejska, straż graniczna, żandarmeria wojskowa i inne)
  • pracownik sił zbrojnych (lądowych, powietrznych, morskich czy służb specjalnych)
  • służba więzienna
  • służba celna
  • ABW, CBA, SOP

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach

Powiększ czcionkę
Wysoki kontrast