ODBIÓR ŚWIADECTW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Od 25 sierpnia 2020 r. zapraszamy po odbiór świadectw absolwentów studiów podyplomowych:

  • Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Terapia pedagogiczna i rewalidacja