Komunikat w sprawie stypendium socjalnego na semestr letni 2020/2021.

Studentów studiów I i II stopnia zainteresowanych stypendium socjalnym na semestr letni 2020/2021, prosimy o zgłoszenie się do Biura Obsługi Studentów (pok. nr 10 – w godzinach urzędowania), celem pobrania wniosku stypendialnego wraz z załącznikami.

Termin składania wniosków: 03.03.2021 r. – 31.03.2021 r.

UWAGA!

  1. O stypendium socjalne mogą starać się studenci, których dochód netto na członka rodziny za rok 2019 nie przekroczył 1.051,70 zł.
  2. Studenci, którzy w sem. zimowym 2020/2021 otrzymywali stypendium socjalne i sytuacja materialna ich rodziny nie zmieniła się w sposób istotny, składają tylko wniosek stypendialny, bez załączników.

Godziny urzędowania:

  • środa, czwartek – od 1000 do 1500
  • piątek – od 1400 do 1800
  • sobota – od 800 do 1300

Wniosek o stypendium soc. 2020-2021 w semestrze letnim.