Integracja sensoryczna

W odpowiedzi na rosnące na rynku pracy zapotrzebowanie na specjalistów posiadających uprawnienia do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, którzy zmagają się z zaburzeniami integracji sensorycznej, lub u których zaburzenia integracji sensorycznej współtowarzyszą niepełnosprawności tych osób, zapraszamy na studia kwalifikacyjne:  DIAGNOZA, PLANOWANIE I PROWADZENIE TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.

Studia skierowane są do absolwentów studiów magisterskich z zakresu: pedagogiki, psychologii, logopedii, fizjoterapii z przygotowaniem pedagogicznym.

 Zajęcia prowadzone będą  przez doświadczonych praktyków, specjalistów w zakresie integracji sensorycznej zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej SI

Ćwiczenia w ramach praktyk modułowych odbywają się na salach integracji sensorycznej na terenie Bielska-Białej.

Absolwent kierunku uzyskuje uprawnienia do pracy metodą integracji sensorycznej w placówkach publicznych i niepublicznych oraz umiejętności przeprowadzania diagnozy, planowania i prowadzenia zajęć z zakresu integracji sensorycznej, współpracy w zespole wielospecjalistycznym w zakresie rewalidacji oraz wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży.

Ponadto absolwent uzyskuje:

W programie studiów znajdują się także moduły dodatkowe z zakresu terapii ręki oraz ortoptyki, dające możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień (certyfikaty ukończenia kursów z zakresu terapii ręki oraz ortoptyki).

Forma: studia kwalifikacyjne

Czas trwania: 3 semestry

Administracja publiczna

Celem studiów jest podwyższanie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności wykonywania zadań administracyjnych z uwzględnieniem dobrych praktyk i standardów UE. W programie studiów, obok treści teoretycznych, realizowane są zagadnienia związane z praktycznymi kompetencjami społecznymi mającymi formę zajęć warsztatowych i treningowych, które umożliwiają pogłębianie umiejętności społecznych, twórczego myślenia i kreatywnego zarządzania projektami.

Forma: studia doskonalące

Czas trwania: 2 semestry

Czesne za semestr: 1400 zł

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Zarezerwuj miejsce ONLINE w 5 minut!