Gerontologia z elementami geriatrii

Studia pozwalają słuchaczom na nabycie podstawowej wiedzy w zakresie funkcjonowania psychospołecznego osób w okresie późnej dorosłości, chorób przewlekłych oraz leczenia i form pomocy, oraz z zakresu: podstaw geriatrii, oraz chorób wymagających przewlekłego postępowania opiekuńczego. Będzie miał wiedzę umożliwiającą utrzymanie odpowiedniego poziomu merytorycznego i jakości usług w podległej mu instytucji, w odniesieniu do personelu zajmującego się pielęgnowaniem, rehabilitacją oraz sprawami socjalnymi pensjonariuszy. Zdobyte kwalifikacje umożliwią zatrudnianie absolwenta w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą opieką nad osobami starszymi.

Forma: studia kwalifikacyjne

Czas trwania: 2 semestry

Czesne za semestr: 1100 zł

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Zarezerwuj miejsce ONLINE w 5 minut!

Gerontologia z elementami geriatrii

Studia pozwalają słuchaczom na nabycie podstawowej wiedzy w zakresie funkcjonowania psychospołecznego osób w okresie późnej dorosłości, chorób przewlekłych oraz leczenia i form pomocy, oraz z zakresu: podstaw geriatrii, oraz chorób wymagających przewlekłego postępowania opiekuńczego. Będzie miał wiedzę umożliwiającą utrzymanie odpowiedniego poziomu merytorycznego i jakości usług w podległej mu instytucji, w odniesieniu do personelu zajmującego się pielęgnowaniem, rehabilitacją oraz sprawami socjalnymi pensjonariuszy. Zdobyte kwalifikacje umożliwią zatrudnianie absolwenta w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą opieką nad osobami starszymi.

Forma: studia kwalifikacyjne

Czas trwania: 2 semestry

Czesne za semestr: 1100 zł

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Zarezerwuj miejsce ONLINE w 5 minut!