Informacja

Szanowni Państwo, zgodnie z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego przekazaną podczas konferencji prasowej z dnia 23.10.2020r. o godzinie 11:00 odnośnie obecnej sytuacji w Polsce informujemy, że zajęcia w Wyższej Szkole Administracji…

Możliwość komentowania Informacja została wyłączona

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Szanowni Państwo! Od 15 października do 6 listopada można składać w Dziekanacie wnioski o: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych stypendium Rektora, zapomogę. Proszę o zapoznanie się przez Państwa z…

Możliwość komentowania INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 została wyłączona

INFORMACJA

Każdy student studiów licencjackich i magisterskich, który w wyniku przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji losowej może ubiegać się o zapomogę (obowiązuje również okres wakacyjny). Podstawą do ubiegania się o zapomogę jest przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej studenta w wyniku:

1) nieszczęśliwego wypadku studenta lub członka jego najbliższej rodziny;
2) śmierci członka najbliższej rodziny studenta;
3) poważnej choroby studenta lub członka jego najbliższej rodziny;
4) urodzenia się dziecka studenta (o zapomogę może ubiegać się jedno z rodziców dziecka,
będące studentem Uczelni);
5) znacznych strat rodziny poniesionych na skutek klęski żywiołowej;
6) samotnego wychowywania dziecka przez studenta;
7) innych okoliczności wynikających z przyczyn losowych np. utrata pracy przez studenta lub osobe najbliższą.

(więcej…)

Możliwość komentowania INFORMACJA została wyłączona

REKRUTACJA 2020/2021

Informujemy, że trwa nabór na studia licencjackie, magisterskie oraz studia podyplomowe na rok akademicki 2020/2021. Rekrutacja trwa do końca września. Zachęcamy do wcześniejszego zapisu online w celu rezerwacji miejsca. Związane…

Możliwość komentowania REKRUTACJA 2020/2021 została wyłączona

PRAKTYKI ZAWODOWE STUDENTÓW I i II STOPNIA

Zarządzenie 247/07/2020 w sprawie realizacji i zaliczenia praktyk zawodowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Zarządzenie »

Możliwość komentowania PRAKTYKI ZAWODOWE STUDENTÓW I i II STOPNIA została wyłączona

WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI OTRZYMA 5 MILIONÓW ZŁOTYCH NA ROZWÓJ ZE ŚRODKÓW NCBR

Szanowni Państwo, Pełni dumy pragniemy poinformować, że Wyższa Szkoła Administracji została jednym z laureatów konkursu NCBR i otrzyma dofinansowanie na rozwój uczelni w wysokości 5 milionów złotych!!! Na 88 złożonych…

Możliwość komentowania WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI OTRZYMA 5 MILIONÓW ZŁOTYCH NA ROZWÓJ ZE ŚRODKÓW NCBR została wyłączona

INFORMACJA DOTYCZĄCA FORMY KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Ze względu na utrzymujący się stan zagrożenia związanego z COVID-19 w nadchodzącym roku akademickim kształcenie w Wyższej Szkole Administracji przyjmie formułę hybrydową. W formie kontaktu bezpośredniego będziemy spotykać się jedynie…

Możliwość komentowania INFORMACJA DOTYCZĄCA FORMY KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 została wyłączona