Kategoria: Oferty pracy

Wpis

Pracownik gospodarczy/osoba sprzątająca

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej poszukuje kandydatów/kandydatki na stanowisko pracownik gospodarczy/osoby sprzątająca   rozliczanie czesnego studentów, rozliczenie stypendiów na Uczelni, wystawianie fv dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, wystawiania not księgowych, obsługa administracyjna i organizacyjna Senatu, wykonywanie prac o charakterze ogólnouczelnianym zleconych przez Rektora m.in. przygotowanie dokumentów, korespondencji, zapewnianie właściwego obiegu dokumentów i przepływu informacji, współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni,     OFERUJEMY: pracę w stabilnej,...

Wpis

Pracownik administracyjny ds. obsługi finansowej studentów

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej poszukuje kandydatów/kandydatki na stanowisko pracownika administracyjnego   rozliczanie czesnego studentów, rozliczenie stypendiów na Uczelni, wystawianie fv dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, wystawiania not księgowych, obsługa administracyjna i organizacyjna Senatu, wykonywanie prac o charakterze ogólnouczelnianym zleconych przez Rektora m.in. przygotowanie dokumentów, korespondencji, zapewnianie właściwego obiegu dokumentów i przepływu informacji, współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni,     OFERUJEMY: pracę w stabilnej, rozwijającej...

Wpis

Pracownik administracyjny ds. obsługi dziekanatu

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej poszukuje kandydatów/kandydatki na stanowisko pracownika administracyjnego ds. obsługi dziekanatu ZAKRES OBOWIĄZKÓW: – obsługa studentów, słuchaczy oraz kandydatów na studia, – współpraca z pracownikami administracyjnymi i dydaktycznym Uczelni, – prowadzenie kompleksowej dokumentacji przebiegu studiów, – współprowadzenie dokumentacji procesu dydaktycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami, – wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego, OFERUJEMY: – pracę w stabilnej, rozwijającej się uczelni – stałe...

Powiększ czcionkę
Wysoki kontrast