mgr Zjawiony Teresa

Ekonomistka, wykształcenie wyższe, wykładowca wyższych uczelni na Śląsku, stypendystka Rady Europy, odbywała staże naukowe w przedsiębiorstwach na terenie Francji i Belgii, specjalizuje się w zakresie mikro i makroekonomii, zarządzania, finansów i konsumpcji. Doradca wielu firm, prowadzi działalność gospodarczą, jest właścicielką Akademii Małych i Średnich Przedsiębiorstw, która od 25 lat propaguje wiedzę ekonomiczną wśród ludzi młodych, studentów i przedsiębiorców.

 

 

 

Powiększ czcionkę
Wysoki kontrast