dr Magdalena Krzysztofik-Pelka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na tej samej uczelni ukończyła z wyróżnieniem studia doktoranckie, stając się doktorem nauk prawnych w dziedzinie nauk społecznych, współpracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, praktyk sektora publicznego w zakresie prawa podatkowego. Autorka wielu artykułów m.in. z prawa rolnego, prawa samorządu terytorialnego i funduszy europejskich, w tym jednej monografii naukowej, uczestniczka konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, organizatorka konferencji naukowych, opiekunka koła studenckiego.

 

Powiększ czcionkę
Wysoki kontrast