dr Urszula Lasa

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie zarządzania służbą zdrowia  i zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia. Ukończyła wiele szkoleń specjalistycznych między innymi w zakresie nowoczesnego zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej oraz szkolenie  specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej. Posiada wieloletnie doświadczenie kierownicze w zarządzaniu placówkami medycznymi. W działalności naukowej skupia się na badaniach  w zakresie ekonomiki zdrowia, systemów stosowanych w podmiotach leczniczych, a zwłaszcza alokacji zasobów kadrowych i finansowych. Jest autorką wielu publikacji naukowych poświęconych ekonomice funkcjonowania podmiotów leczniczych uwzgledniających tematykę prognostyczno-analityczną w zarządzaniu placówkami medycznymi. Jest doświadczonym nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia dydaktyczne nieprzerwanie od 2002 r. Obecnie zajmuje stanowisko Kierownika Katedry Nauk Humanistycznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu oraz jest wykładowcą na kierunku administracja w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej.