dr Renata Stefańska-Klar

PhD, jest psychologiem, naukowcem, wykładowcą akademickim oraz praktykiem, autorką bądź współautorką wielu naukowych badań i ponad 100 publikacji z zakresu psychologii dzieci i dorosłych. Należy do rad naukowych czasopism: International Journal of Human and Behavioral Science oraz Journal of Human Dignity and Wellbeing; recenzent w uznanych czasopismach naukowych, polskich i zagranicznych. Aktualnie pracuje na etacie adiunkta w PWSZ w Raciborzu oraz prowadzi zajęcia na innych uczelniach polskich. Jest aktywnym członkiem wielu międzynarodowych stowarzyszeń naukowych, Jako specjalista w dziedzinie autyzmu, rozwinęła zawodową praktykę w zakresie psychologicznego poradnictwa, wparcia i terapii psychologicznej dla osób w spektrum autyzmu i ich rodzin. Kierownik Sekcji Psychologicznej Institutum Investigationis Scovorodianum (AutismTeam) i członek Rady Programowej Farmy Życia w Więckowicach.

Powiększ czcionkę
Wysoki kontrast