dr Mirosław Waleczek – Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Absolwent studiów na kierunkach stosunki międzynarodowe, politologia i socjologia. W 2017 r. obronił rozprawę doktorską pod tytułem „Gotowość państw do udziału w militarnej interwencji humanitarnej w Libii w 2011 r. Analiza w świetle teorii stosunków międzynarodowych”. Z Wyższą Szkołą Administracji w Bielsku-Białej związany od 2012 r. Prowadził warsztaty rozwijające kompetencje miękkie (przywództwo, budowanie zespołu, mediacje). Obecnie odpowiedzialny m.in. za przedmioty Publiczne prawo międzynarodowe, Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego, Patologie społeczne oraz Socjologia i metodyka badań socjologicznych. Zainteresowania badawcze: prawa człowieka, interwencje militarne po 1989 r., fundamentalizm islamski, teorie stosunków międzynarodowych.

Powiększ czcionkę
Wysoki kontrast