dr Lucyna Skorecka, prof. WSA, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, od 2019 roku powołana na stanowisko profesora nadzwyczajnego Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej. Doktorat obroniła na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Była adiunktem Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, prodziekanem w Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma Auxilium  Sociale Novum, członkiem Rady Naukowej Pravoslávna Bohoslovecká Fakulta Prešovskej Univerzity Prešov. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Wydziałowej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. W swoim dorobku posiada pozycje książkowe, znaczącą ilość artykułów  w pracach zbiorowych, czasopismach krajowych i zagranicznych.   Jest autorem i współautorem wielu studiów podyplomowych, nowych specjalności oraz warsztatów i kursów dla nauczycieli i studentów, jak również autorem między innymi licznych materiałów dydaktycznych dla nauczycieli. Obecnie prowadzi badania  stanowiące próbę systematycznego ujęcia zagadnień twórczości człowieka z pozycji pedagogiczno-pedeutologicznej oraz efektów uczenia się. Posiada licencję Trenera Technik Treningu Twórczości oraz jako jedna z niewielu w Polsce Moderatora Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. W roku 2010 otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. Jej główne zainteresowania naukowe to metodologia badań, zagadnienia w obszarze kognitywistyki, pedeutologia, teoria wychowania, pedagogika twórczości, zagadnienia twórczości człowieka z pozycji pedagogiczno-pedeutologicznej.

Powiększ czcionkę
Wysoki kontrast