dr Jarosław Storczyński, Dziekan Wydziału Administracji

Doktor nauk prawnych. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej w latach 2014-2021. Autor wielu publikacji z zakresu prawa samorządu terytorialnego. Prowadził zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Umiejętności w Żywcu oraz w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku Białej z przedmiotów Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne, Ustrój samorządu terytorialnego. Wieloletni pracownik administracji publicznej.

Powiększ czcionkę
Wysoki kontrast