dr hab. Zygmunt Kukuła

Doktor habilitowany nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – doktorat, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – habilitacja. Na płaszczyźnie zawodowej usytuowany w strukturach rządowej administracji niezespolonej. Specjalizuje się w problematyce prawa karnego gospodarczego, kryminologii i słowackiego prawa karnego. Twórca koncepcji przestępczości socjalnej jako odmiany przestępczości gospodarczej w polskim prawie karnym. Autor 190 publikacji naukowych w postaci artykułów, monografii, glos, uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych na temat przestępczości. Prowadzi zajęcia z przedmiotów: prawo karne i prawo wykroczeń, ochrona prawnokarna obrotu gospodarczego, prawo karne skarbowe, ochrona prawnokarna instytucji socjalnych państwa, ustrój organów ochrony prawnej, międzynarodowe organy ochrony prawnej, funkcjonariusz publiczny – problemy prawnokarne oraz podstawy procesu karnego.

Powiększ czcionkę
Wysoki kontrast