dr Edyta Lisek

Doktor sztuki w zakresie sztuk plastycznych i doktor administracji biznesu. Doktorat na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Studia DBA, Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w  Warszawie i Apsley Business School w Londynie. Ponadto studia podyplomowe: Surdopedagogika/Komunikacja językowa z os. niesłyszącymi
i słabosłyszącymi, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki,  Katolicki  Uniwersytet Lubelski w Lublinie, Tyflopedagogika, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w  Warszawie; MBA, Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie i Apsley Business School w Londynie, Dietetyka, WSPA w Lublinie.
Ekspert w zakresie udostępniania kultury i sztuki osobom z niepełnosprawnościami. Wykładowca i tłumacz języka migowego. Terapeuta Terapii Czaszkowo-Krzyżowej. Zainteresowania naukowe oscylują wokół dostępności kultury i sztuki dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i psychologii widzenia.

Powiększ czcionkę
Wysoki kontrast